Gadżety na lepszy powrót do szkoły!
KSIĄŻKA

Koszty robót budowlanych. Ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych - Radosław Sekunda, Lidia Więcław-Bator Koszty robót budowlanych. Ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych - Radosław Sekunda, Lidia Więcław-Bator

14089
14089

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Łączenie i podział spółek - Emilia Bartkowiak, Takáts ,Ziółkowski Grzegorz Gyöngyvér Łączenie i podział spółek - Emilia Bartkowiak, Takáts ,Ziółkowski Grzegorz Gyöngyvér

9998
9998

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

KC. Kodeks cywilny KC. Kodeks cywilny

1499
1499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym - Justyna Matys Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym - Justyna Matys

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

KK. KPK. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Edycja Prokuratorska wyd. 43 - Opracowanie zbiorowe KK. KPK. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Edycja Prokuratorska wyd. 43 - Opracowanie zbiorowe

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie

3300
3300

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks pracy Przepisy Kodeks pracy Przepisy

1299
1299

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Warsztaty prawnicze Logika - Włodzimierz Gromski, Paweł Jabloński Warsztaty prawnicze Logika - Włodzimierz Gromski, Paweł Jabloński

5499
5499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

699
699

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Krajowe standardy rachunkowości 2023 Praktyczne zastosowanie Przykłady księgowań Krajowe standardy rachunkowości 2023 Praktyczne zastosowanie Przykłady księgowań

24999
24999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

PPK w urzędzie Jak tworzyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów - Antoni Kolek, Oskar Sobolewski PPK w urzędzie Jak tworzyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów - Antoni Kolek, Oskar Sobolewski

5999
5999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Państwo a gospodarka Nowe prawo zamówień publicznych (Tom 9) Państwo a gospodarka Nowe prawo zamówień publicznych (Tom 9)

4999
4999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

KPC. Kodeks postępowania cywilnego wyd. 58 KPC. Kodeks postępowania cywilnego wyd. 58

1806
1806

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Obowiązki pracodawców 2022 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Obowiązki pracodawców 2022

7999
7999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ewidencja gruntów i budynków - Dariusz Felcenloben Ewidencja gruntów i budynków - Dariusz Felcenloben

21729
21729

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

KC. KPC. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Edycja Sędziowska1 KC. KPC. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Edycja Sędziowska1

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Metodyka pracy i odpowiedzialność zawodowa mediatora w postępowaniu mediacyjnym - Liliana Indan-Pykno, Maciej Indan-Pykno Metodyka pracy i odpowiedzialność zawodowa mediatora w postępowaniu mediacyjnym - Liliana Indan-Pykno, Maciej Indan-Pykno

17369
17369

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Historia prawa - Katarzyna Sójka-Zielińska Historia prawa - Katarzyna Sójka-Zielińska

7999
7999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Esycja Prawa Pracy. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych Esycja Prawa Pracy. Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych

8199
8199

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Fundacja rodzinna Fundacja rodzinna

7299
7299

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ordynacja podatkowa wyd. 44 Ordynacja podatkowa wyd. 44

1373
1373

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

1499
1499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kodeks karny. Krótki komentarz dla studiujących - Teresa Gardocka, Lech Gardocki, Dariusz Jagiełło Kodeks karny. Krótki komentarz dla studiujących - Teresa Gardocka, Lech Gardocki, Dariusz Jagiełło

7859
7859

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rzymskie prawo prywatne. Kompendium - Dębiński Antoni Rzymskie prawo prywatne. Kompendium - Dębiński Antoni

7539
7539

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIAŻKA

Druki ścisłego zarachowania-gospodarka i ewidencja - Izabela Motowilczuk Druki ścisłego zarachowania-gospodarka i ewidencja - Izabela Motowilczuk

7999
7999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa Od jego powstania do likwidacji Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa Od jego powstania do likwidacji

14229
14229

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Analiza typologiczna sprawców zabójstw i ich ofiar - Agnieszka Nowotka Analiza typologiczna sprawców zabójstw i ich ofiar - Agnieszka Nowotka

7499
7499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ochrona własności intelektualnej (wyd. 5/2022) - Grzegorz Michniewicz Ochrona własności intelektualnej (wyd. 5/2022) - Grzegorz Michniewicz

6389
6389

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego - Lauri Mälksoo O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego - Lauri Mälksoo

2999
2999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Informator kadrowego 2023 Informator kadrowego 2023

6849
6849

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ordynacja podatkowa Ordynacja podatkowa

7879
7879

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań - Katarzyna Trzpioła Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań - Katarzyna Trzpioła

12599
12599

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Dokumentacja pracownicza 2023 ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym) - Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka Dokumentacja pracownicza 2023 ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym) - Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka

38299
38299

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Informator Prawniczy 2024 zielony A5 Informator Prawniczy 2024 zielony A5

9799
9799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Konstytucja rzeczypospolitej Konstytucja rzeczypospolitej

599
599

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska

2160
2160

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Wrocławski Rynek Wersja Polska - Eysymontt Rafał Wrocławski Rynek Wersja Polska - Eysymontt Rafał

1867
1867

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego - Teresa Dukiet-Nagórska Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego - Teresa Dukiet-Nagórska

5073
5073

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Szkody osobowe z OC komunikacyjnego. W poszukiwaniu nowych rozwiązań Szkody osobowe z OC komunikacyjnego. W poszukiwaniu nowych rozwiązań

3898
3898

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Polityka rachunkowości w instytucjach kultury Polityka rachunkowości w instytucjach kultury

6499
6499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Chuligaństwo stadionowe. Problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna - Marcin Kamiński Chuligaństwo stadionowe. Problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna - Marcin Kamiński

7999
7999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe na egzamin wstępny na aplikację komorniczą i notarialną

12999
12999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Historia powszechna ustroju i prawa - Tadeusz Maciejewski Historia powszechna ustroju i prawa - Tadeusz Maciejewski

10799
10799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kryminalistyka. Zarys wykładu - Tadeusz Hanausek Kryminalistyka. Zarys wykładu - Tadeusz Hanausek

5349
5349

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Gry w komunikacji Gry w komunikacji

3299
3299

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Gospodarka odpadami konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów - Marta Hebda, Karolina Szewczyk-Cieślik Gospodarka odpadami konsekwencje wprowadzenia w życie nowych przepisów - Marta Hebda, Karolina Szewczyk-Cieślik

8999
8999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kadry i płace 2019 obowiązki pracodawców rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa - Agnieszka Jacewicz, Danuta Małkowska Kadry i płace 2019 obowiązki pracodawców rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa - Agnieszka Jacewicz, Danuta Małkowska

23999
23999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ilustrowane prawo reklamy - Katarzyna Grzybczyk Ilustrowane prawo reklamy - Katarzyna Grzybczyk

6439
6439

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo rzeczowe Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo rzeczowe

2799
2799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Opodatkowanie powierniczych czynności prawnych - Grzegorz Ufnal Opodatkowanie powierniczych czynności prawnych - Grzegorz Ufnal

13499
13499

Wysyłamy w 72h