Andrzej Wajda  Antologia Filmowa
KSIĄŻKA

Przestępczość teleinformatyczna 2017 - Jerzy Kosiński Przestępczość teleinformatyczna 2017 - Jerzy Kosiński

6998
6998

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Status poczty dyplomatycznej studium prawnomiędzynarodowe - Kamiński Tomasz Status poczty dyplomatycznej studium prawnomiędzynarodowe - Kamiński Tomasz

399
399

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie

3300
3300

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Podstawy prawa i administracji - Wojciech Góralczyk Podstawy prawa i administracji - Wojciech Góralczyk

5799
5799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Wprowadzenie do prawa. Introduction to Law - Jolanta Jabłońska-Bonca Wprowadzenie do prawa. Introduction to Law - Jolanta Jabłońska-Bonca

4069
4069

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska

2632
2632

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kryminalistyka. Zarys wykładu - Tadeusz Hanausek Kryminalistyka. Zarys wykładu - Tadeusz Hanausek

4999
4999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kryminalistyka w Rosji i Polsce. Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski - H. Bobińska, G. Ojcewicz Kryminalistyka w Rosji i Polsce. Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski - H. Bobińska, G. Ojcewicz

4222
4222

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna - Marcin Jurgilewicz Środki przymusu bezpośredniego i broń palna - Marcin Jurgilewicz

1556
1556

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo rzeczowe - Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk Prawo rzeczowe - Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk

6808
6808

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach - Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach - Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa

4069
4069

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo pierwokupu nieruchomości - Wojciech Gonet Prawo pierwokupu nieruchomości - Wojciech Gonet

25799
25799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej - Katarzyna Grzybczyk Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej - Katarzyna Grzybczyk

5999
5999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne - Jan Winczorek Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne - Jan Winczorek

4499
4499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Polskie prawo karne. Część ogólna Polskie prawo karne. Część ogólna

3378
3378

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi - Waldemar Kozłowski Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi - Waldemar Kozłowski

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks Karny 1.02.2013 - Lech Krzyżanowski Kodeks Karny 1.02.2013 - Lech Krzyżanowski

1099
1099

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2

5249
5249

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

System bezpieczeństwa Państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. - Bernard Wiśniewski System bezpieczeństwa Państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. - Bernard Wiśniewski

5999
5999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Moc Modlitwy Męża - Omartian Stormie Moc Modlitwy Męża - Omartian Stormie

2511
2511

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Codicis Theodosiani Liber Sextus Decimus Codicis Theodosiani Liber Sextus Decimus

6626
6626

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

2999
2999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo zorganizowanych zbiorowości społecznych - J. Struniawski Bezpieczeństwo zorganizowanych zbiorowości społecznych - J. Struniawski

3972
3972

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar organizacyjno-praktyczny (Tom 2) - M. Nepelski, J. Struniawski Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar organizacyjno-praktyczny (Tom 2) - M. Nepelski, J. Struniawski

4999
4999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich - F. Skiba Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich - F. Skiba

5999
5999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki - Monika Florczak-Wątor Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki - Monika Florczak-Wątor

3790
3790

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo konstytucyjne. Wybrane zagadnienia Prawo konstytucyjne. Wybrane zagadnienia

1556
1556

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz - Artur Ginter, Anna Michalak Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz - Artur Ginter, Anna Michalak

13714
13714

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania - Christopher W. Moore Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania - Christopher W. Moore

19599
19599

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Od Grocjusza do Laurenta - Aleksander Gurynowicz Od Grocjusza do Laurenta - Aleksander Gurynowicz

11699
11699

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prywatna ochrona bezpieczeństwa - Jolanta Jabłońska-Bonca Prywatna ochrona bezpieczeństwa - Jolanta Jabłońska-Bonca

13204
13204

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny Komentarz (Tom 3) Zobowiązania Kodeks cywilny Komentarz (Tom 3) Zobowiązania

39799
39799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawa człowieka Prawa człowieka

6999
6999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo dla ratowników medycznych Prawo dla ratowników medycznych

6499
6499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach Przestępstwo wypadku drogowego w pytaniach i odpowiedziach

12999
12999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nieruchomości. Problematyka prawna - Gerard Bieniek, Stanisław Rudnicki Nieruchomości. Problematyka prawna - Gerard Bieniek, Stanisław Rudnicki

25999
25999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej - Jastrzębski Robert Funkcje weksla w II Rzeczypospolitej - Jastrzębski Robert

499
499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Powoływanie władcy w "Rocznikach" Jana Długosza - Sobotka Roman Powoływanie władcy w "Rocznikach" Jana Długosza - Sobotka Roman

499
499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne - Jan Podkowik Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne - Jan Podkowik

3579
3579

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kodeks karny 2019 - Agnieszka Kaszok Kodeks karny 2019 - Agnieszka Kaszok

999
999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Systemy Polityczne Państw Sąsiedzkich Polski - Bogusław Jagusiak Systemy Polityczne Państw Sąsiedzkich Polski - Bogusław Jagusiak

4499
4499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Niezespolona Administracja Rządowa Niezespolona Administracja Rządowa

5496
5496

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Historia administracji i myśli administracyjnej - Dorota Malec, Jerzy Malec Historia administracji i myśli administracyjnej - Dorota Malec, Jerzy Malec

3999
3999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Dokumenty Europejskie. Tom VI Część I - Praca zbiorowa Dokumenty Europejskie. Tom VI Część I - Praca zbiorowa

5900
5900

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Dokumenty Europejskie. Tom VI Część II - Praca zbiorowa Dokumenty Europejskie. Tom VI Część II - Praca zbiorowa

4044
4044

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem - tom IV Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem - tom IV

4990
4990

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Z zagadnień współczesnego prawa polskiego Z zagadnień współczesnego prawa polskiego

4799
4799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Europejskie Prawo Zamówień Publicznych - Michał Wieloński Europejskie Prawo Zamówień Publicznych - Michał Wieloński

4190
4190

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni

4740
4740

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1/2012 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1/2012

4499
4499

Wysyłamy w 24h