Andrzej Wajda  Antologia Filmowa
KSIĄŻKA

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

1730
1730

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Współpraca policji i straży gminnych/miejskich - Cezary Guźniczak/Irena Malinowska Współpraca policji i straży gminnych/miejskich - Cezary Guźniczak/Irena Malinowska

2800
2800

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce - Krzysztof Karsznicki Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce - Krzysztof Karsznicki

2858
2858

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz

3727
3727

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego - Kuba Jałoszyński Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego - Kuba Jałoszyński

6210
6210

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska

2632
2632

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Postępowanie administracyjne. Repetytoria Becka Postępowanie administracyjne. Repetytoria Becka

4899
4899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Systemy Polityczne Państw Sąsiedzkich Polski - Bogusław Jagusiak Systemy Polityczne Państw Sąsiedzkich Polski - Bogusław Jagusiak

3734
3734

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce - J.Szafrański/K.Liedel Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce - J.Szafrański/K.Liedel

2292
2292

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce - Monika Kaczała, Konrad Rojewski Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce - Monika Kaczała, Konrad Rojewski

4611
4611

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi - Waldemar Kozłowski Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi - Waldemar Kozłowski

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks Karny 1.02.2013 - Lech Krzyżanowski Kodeks Karny 1.02.2013 - Lech Krzyżanowski

1099
1099

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski

7532
7532

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych - Bronisław Sitek, Piotr Kubiński Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych - Bronisław Sitek, Piotr Kubiński

2793
2793

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks pracy z komentarzem 2016 r. Kodeks pracy z komentarzem 2016 r.

2899
2899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo karne, Międzynarodowe zarys systemu - Lech Gardocki Prawo karne, Międzynarodowe zarys systemu - Lech Gardocki

5699
5699

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo rzeczowe - Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk Prawo rzeczowe - Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk

6808
6808

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem - Zbigniew Drexler Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem - Zbigniew Drexler

9148
9148

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika - Henryk Pietrzkowski Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika - Henryk Pietrzkowski

16699
16699

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Powszechna historia państwa i prawa - Michał Sczaniecki, Katarzyna Sójka-Zielińska Powszechna historia państwa i prawa - Michał Sczaniecki, Katarzyna Sójka-Zielińska

7399
7399

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo dla lekarzy - Małgorzata Paszkowska Prawo dla lekarzy - Małgorzata Paszkowska

7799
7799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks postępowania cywilnego 02.2017 Kodeks postępowania cywilnego 02.2017

3299
3299

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Materialne prawo administracyjne Materialne prawo administracyjne

4072
4072

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo pracy Prawo pracy

7299
7299

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Rynkowe usługi użyteczności publicznej w UE - Jerzy Ząbkowicz Rynkowe usługi użyteczności publicznej w UE - Jerzy Ząbkowicz

11899
11899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Historia administracji i myśli administracyjnej - Dorota Malec, Jerzy Malec Historia administracji i myśli administracyjnej - Dorota Malec, Jerzy Malec

3139
3139

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski

3032
3032

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz - Aleksandra Sołtysińska, Hanna Talago-Sławoj Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz - Aleksandra Sołtysińska, Hanna Talago-Sławoj

26559
26559

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw - Julia Decowska-Olejnik, Anna Imbirska, Kazimierz J. Pawelec Proces dowodzenia w sprawach przestępstw - Julia Decowska-Olejnik, Anna Imbirska, Kazimierz J. Pawelec

7221
7221

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji RP Wolności i prawa człowieka w Konstytucji RP

5821
5821

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Podstawy prawoznawstwa - Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski Podstawy prawoznawstwa - Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski

6499
6499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń - Cezary Zalewski Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń - Cezary Zalewski

16699
16699

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Komentarz do spraw o rozwód - Elżbieta Szczepanowska, Jacek Ignaczewski Komentarz do spraw o rozwód - Elżbieta Szczepanowska, Jacek Ignaczewski

16699
16699

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Postępowanie cywilne. Kazusy - Małgorzata Manowska Postępowanie cywilne. Kazusy - Małgorzata Manowska

8799
8799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu...Komentarz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu...Komentarz

23599
23599

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe

6799
6799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie - Seweryn Świaczny Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie - Seweryn Świaczny

9799
9799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty - Leszek Berezowski Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty - Leszek Berezowski

12183
12183

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo spółek Prawo spółek

9799
9799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Szkolnictwo wyższe w Polsce - Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus Szkolnictwo wyższe w Polsce - Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus

16699
16699

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji - Jolanta Jabłońska-Bonca, Kamil Zeidler Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji - Jolanta Jabłońska-Bonca, Kamil Zeidler

6799
6799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aneta Heliosz, Radosław Bulejak Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe - Aneta Heliosz, Radosław Bulejak

8899
8899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Wykonanie wyroku sądu administracyjnego Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

12299
12299

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie

12299
12299

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy - Paweł Cioch, Edyta Gapska, Joanna Studzińska Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy - Paweł Cioch, Edyta Gapska, Joanna Studzińska

3899
3899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta

14599
14599

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Bezskuteczność czynności prawnej Bezskuteczność czynności prawnej

19999
19999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks postępowania karnego (Tom 1) Kodeks postępowania karnego (Tom 1)

32799
32799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

14899
14899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo dla pielęgniarek - Małgorzata Paszkowska Prawo dla pielęgniarek - Małgorzata Paszkowska

5199
5199

Wysyłamy w 72h