Andrzej Wajda  Antologia Filmowa
KSIĄŻKA

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

1864
1864

Wysyłka po premierze

KSIĄŻKA

Prawo cywilne w pigułce wyd. 5 Prawo cywilne w pigułce wyd. 5

2499
2499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kodeks spółek handlowych wyd. 29 - Opracowanie Redakcyjne Kodeks spółek handlowych wyd. 29 - Opracowanie Redakcyjne

1199
1199

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce - J.Szafrański/K.Liedel Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce - J.Szafrański/K.Liedel

3299
3299

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska

2632
2632

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania. - Jadwiga Stawnicka/Bernard Wiśniewski/Robert Socha Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania. - Jadwiga Stawnicka/Bernard Wiśniewski/Robert Socha

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski

8667
8667

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego - Kuba Jałoszyński Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego - Kuba Jałoszyński

7591
7591

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny Kodeks cywilny

1499
1499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym Inspekcja Transportu Drogowego. Komentarz do ustawy o transporcie drogowym

6370
6370

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Systemy Polityczne Państw Sąsiedzkich Polski - Bogusław Jagusiak Systemy Polityczne Państw Sąsiedzkich Polski - Bogusław Jagusiak

3734
3734

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem - tom IV Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem - tom IV

4990
4990

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2

5249
5249

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce - Krzysztof Karsznicki Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce - Krzysztof Karsznicki

2858
2858

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sadowa - Małgorzata Hrehorowicz Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sadowa - Małgorzata Hrehorowicz

7299
7299

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Współpraca policji i straży gminnych/miejskich - Cezary Guźniczak/Irena Malinowska Współpraca policji i straży gminnych/miejskich - Cezary Guźniczak/Irena Malinowska

2800
2800

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz

4317
4317

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Publiczne prawo rzymskie - Zabłocki Jan, Tarwacka Anna Publiczne prawo rzymskie - Zabłocki Jan, Tarwacka Anna

4399
4399

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Z dziejów afektu penalnego tw - Jarosław Utrat-Milecki Z dziejów afektu penalnego tw - Jarosław Utrat-Milecki

4013
4013

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych - Bronisław Sitek, Piotr Kubiński Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych - Bronisław Sitek, Piotr Kubiński

3564
3564

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Autonomia woli w prawie prywatnym, międzynarodowym, Unii Europejskiej - Marcin Czepelak Autonomia woli w prawie prywatnym, międzynarodowym, Unii Europejskiej - Marcin Czepelak

6921
6921

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks pracy z komentarzem 2016 r. Kodeks pracy z komentarzem 2016 r.

2899
2899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Postępowanie administracyjne. Repetytoria Becka Postępowanie administracyjne. Repetytoria Becka

4899
4899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Postępowanie karne. Repetytoria Becka Postępowanie karne. Repetytoria Becka

4064
4064

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

2999
2999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo karne, Międzynarodowe zarys systemu - Lech Gardocki Prawo karne, Międzynarodowe zarys systemu - Lech Gardocki

5699
5699

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przepisy 2018 prawo pracy Przepisy 2018 prawo pracy

3299
3299

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Polskie prawo urzędnicze - kryzys tożsamości? - Teresa Górzyńska Polskie prawo urzędnicze - kryzys tożsamości? - Teresa Górzyńska

10751
10751

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo Spadkowe Prawo Spadkowe

1199
1199

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski

3032
3032

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów - Katarzyna Rydz- Sybilak Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów - Katarzyna Rydz- Sybilak

3999
3999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Funkcjonowanie Współczesnego Rynku Pracy - Agata Szydlik-Leszczyńska Funkcjonowanie Współczesnego Rynku Pracy - Agata Szydlik-Leszczyńska

3934
3934

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne - Michał Niedośpiał Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne - Michał Niedośpiał

5008
5008

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo wobec innowacji technologicznych - Agnieszka Sztoldman Prawo wobec innowacji technologicznych - Agnieszka Sztoldman

3362
3362

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Wstęp do prawoznawstwa Wstęp do prawoznawstwa

3629
3629

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zawisłość sprawy w procesie cywilnym. Monografie LEX - Joanna Mucha (twarda) Zawisłość sprawy w procesie cywilnym. Monografie LEX - Joanna Mucha (twarda)

8002
8002

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego - Dariusz Wociór Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego - Dariusz Wociór

15699
15699

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji - Jolanta Jabłońska-Bonca, Kamil Zeidler Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji - Jolanta Jabłońska-Bonca, Kamil Zeidler

6799
6799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Księgi wieczyste.Art.1-582 KWU.Art.6261-62613 KPC Księgi wieczyste.Art.1-582 KWU.Art.6261-62613 KPC

34199
34199

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta

16899
16899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz

33899
33899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Postępowanie administracyjne po nowelizacji - Grzegorz Dragon, Patryk Kuzior, Michał Łyszczarz Postępowanie administracyjne po nowelizacji - Grzegorz Dragon, Patryk Kuzior, Michał Łyszczarz

12899
12899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo pierwokupu nieruchomości - Wojciech Gonet Prawo pierwokupu nieruchomości - Wojciech Gonet

25799
25799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Opera historico-iuridica selecta - Wacław Uruszczak Opera historico-iuridica selecta - Wacław Uruszczak

3799
3799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Przesłuchanie jako czynność dowodowa - Dariusz Jagiełło Przesłuchanie jako czynność dowodowa - Dariusz Jagiełło

12899
12899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ustawa o finansach publicznych Ustawa Ustawa o finansach publicznych Ustawa

1999
1999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nauczycielskie Prawo Pracy - Karta Nauczyciela Nauczycielskie Prawo Pracy - Karta Nauczyciela

1667
1667

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo karne Prawo karne

9899
9899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo karne. Zbiór przepisów Prawo karne. Zbiór przepisów

6899
6899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Straże. Komentarz do ustaw Straże. Komentarz do ustaw

14899
14899

Wysyłamy w 72h