Król Lew (Disney)
KSIĄŻKA

Postępowanie administracyjne. Repetytoria Becka Postępowanie administracyjne. Repetytoria Becka

4899
4899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Podatki 2019 Podatki 2019

8899
8899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie

3300
3300

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz - Artur Ginter, Anna Michalak Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz - Artur Ginter, Anna Michalak

11543
11543

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem (Tom 2) - K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem (Tom 2) - K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Kodeks Karny 1.02.2013 - Lech Krzyżanowski Kodeks Karny 1.02.2013 - Lech Krzyżanowski

1099
1099

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sadowa - Małgorzata Hrehorowicz Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sadowa - Małgorzata Hrehorowicz

7299
7299

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz

4317
4317

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny Kodeks cywilny

1499
1499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce - Jan Monkiewicz, Marcin Orlicki Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce - Jan Monkiewicz, Marcin Orlicki

4611
4611

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo pracy - 10 lat po wejściu do EU - R. Bessaraba, S. Zdanowska Prawo pracy - 10 lat po wejściu do EU - R. Bessaraba, S. Zdanowska

2999
2999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kobiety w Policji. Teoria i praktyka - D. Hryszkiewicz, J. Kubiak Kobiety w Policji. Teoria i praktyka - D. Hryszkiewicz, J. Kubiak

4499
4499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks spółek handlowych Komentarz (Tom 1/2) - Andrzej Kidyba Kodeks spółek handlowych Komentarz (Tom 1/2) - Andrzej Kidyba

12968
12968

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna - Olga Sitarz Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna - Olga Sitarz

4187
4187

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo o notariacie. Komentarz cz. II (Tom 1-2) - Aleksander Oleszko Prawo o notariacie. Komentarz cz. II (Tom 1-2) - Aleksander Oleszko

39399
39399

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego

16526
16526

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny ze schematami 2018 Kodeks cywilny ze schematami 2018

2599
2599

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kodeks postępowania karnego. Komentarz Kodeks postępowania karnego. Komentarz

39999
39999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych - Stefan Jaworski Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych - Stefan Jaworski

16999
16999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych

999
999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Krajowe Standardy Rachunkowości Krajowe Standardy Rachunkowości

17733
17733

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Postępowanie w sprawach cywilnych - Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas Postępowanie w sprawach cywilnych - Marcin Jurgilewicz, Justyna Witas

9999
9999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rozliczenie podatkowe za 2014 rok - Sławomir Liżewski Rozliczenie podatkowe za 2014 rok - Sławomir Liżewski

5499
5499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Testy do Policji 2017 - Anna Zalewska Testy do Policji 2017 - Anna Zalewska

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Komentarz - Stanisław Gurgul Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Komentarz - Stanisław Gurgul

11239
11239

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce

2299
2299

Wysyłka po premierze

KSIĄŻKA

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym) - Izabela Świderek Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym) - Izabela Świderek

20499
20499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych - Radosław Dyki Jak zapewnić terminową zapłatę w transakcjach handlowych - Radosław Dyki

16999
16999

Wysyłka po premierze

KSIĄŻKA

Kadry i płace 2020 Kadry i płace 2020

21499
21499

Wysyłka po premierze

KSIĄŻKA

Metodyka sporządzania pism procesowych Metodyka sporządzania pism procesowych

17999
17999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo pracy Zbiór przepisów Prawo pracy Zbiór przepisów

6999
6999

Wysyłka po premierze

KSIĄŻKA

Zbiór cywilny PLUS 2020 Zbiór cywilny PLUS 2020

8999
8999

Wysyłka po premierze

KSIĄŻKA

Dokumenty Europejskie. Tom VI Część II - Praca zbiorowa Dokumenty Europejskie. Tom VI Część II - Praca zbiorowa

4044
4044

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi - Waldemar Kozłowski Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi - Waldemar Kozłowski

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2

5249
5249

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania. - Jadwiga Stawnicka/Bernard Wiśniewski/Robert Socha Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania. - Jadwiga Stawnicka/Bernard Wiśniewski/Robert Socha

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów. - Kuba Jałoszyński/Arkadiusz Letkiewicz Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów. - Kuba Jałoszyński/Arkadiusz Letkiewicz

2999
2999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski

10999
10999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) - Tomasz Banach Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) - Tomasz Banach

2909
2909

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska

2632
2632

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Hate Crime Monitoring And Victim Hate Crime Monitoring And Victim

2800
2800

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Autonomia woli w prawie prywatnym, międzynarodowym, Unii Europejskiej - Marcin Czepelak Autonomia woli w prawie prywatnym, międzynarodowym, Unii Europejskiej - Marcin Czepelak

5242
5242

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego - Teresa Dukiet-Nagórska Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego - Teresa Dukiet-Nagórska

3843
3843

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego - Marek Woch Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego - Marek Woch

4574
4574

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kryminalistyka. Zarys wykładu - Tadeusz Hanausek Kryminalistyka. Zarys wykładu - Tadeusz Hanausek

4069
4069

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki - A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki - A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński

4912
4912

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych - M. Fałdowski Bezpieczeństwo dokumentów publicznych - M. Fałdowski

7999
7999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń, kryzysów i ryzyka - J. Prońko, B. Wiśniewski Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń, kryzysów i ryzyka - J. Prońko, B. Wiśniewski

4799
4799

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przestępczość teleinformatyczna 2016 - J. Kosiński Przestępczość teleinformatyczna 2016 - J. Kosiński

4499
4499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarządzanie logistyką w administracji publicznej - D. Hryszkiewicz, M. Płotek Zarządzanie logistyką w administracji publicznej - D. Hryszkiewicz, M. Płotek

4999
4999

Wysyłamy w 24h