Zespół AC/DC wraca po 6 latach przerwy!
KSIĄŻKA

Prawo cywilne - część ogólna - Adam Olejniczak Prawo cywilne - część ogólna - Adam Olejniczak

5599
5599

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks drogowy 10.2020 Kodeks drogowy 10.2020

2799
2799

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Teoria zarządzania kryzysowego. Zarys - B. Zdrodowskiego Teoria zarządzania kryzysowego. Zarys - B. Zdrodowskiego

2796
2796

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Wstęp do prawoznawstwa (wyd. 13/2019) Wstęp do prawoznawstwa (wyd. 13/2019)

5299
5299

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar administracyjno-prawny (Tom 1) - M. Nepelski, J. Struniawski Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar administracyjno-prawny (Tom 1) - M. Nepelski, J. Struniawski

5218
5218

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kobiety w Policji. Teoria i praktyka - D. Hryszkiewicz, J. Kubiak Kobiety w Policji. Teoria i praktyka - D. Hryszkiewicz, J. Kubiak

3361
3361

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Wstęp do nauki o państwie i prawie - Józef Krukowski Wstęp do nauki o państwie i prawie - Józef Krukowski

1937
1937

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo handlowe (wyd.22/2020) - Andrzej Kidyba Prawo handlowe (wyd.22/2020) - Andrzej Kidyba

8999
8999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach - Andrzej Boczkowski, Tomasz Karwat Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach - Andrzej Boczkowski, Tomasz Karwat

3811
3811

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie

3300
3300

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar organizacyjno-praktyczny (Tom 2) - M. Nepelski, J. Struniawski Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar organizacyjno-praktyczny (Tom 2) - M. Nepelski, J. Struniawski

4999
4999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji. Centralne Biuro Śledcze Policji (2000-2015) we wspomnieniach twórców i pracowników - W. Mądrzejowski, K. Wiciak Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji. Centralne Biuro Śledcze Policji (2000-2015) we wspomnieniach twórców i pracowników - W. Mądrzejowski, K. Wiciak

5999
5999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Taryfikator mandatów i punktów karnych 2020 Taryfikator mandatów i punktów karnych 2020

4999
4999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym

2999
2999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zobowiązania - część ogólna WYD.14/2020 - A Olejniczak, Z. Radwański Zobowiązania - część ogólna WYD.14/2020 - A Olejniczak, Z. Radwański

5499
5499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Autonomia woli w prawie prywatnym, międzynarodowym, Unii Europejskiej - Marcin Czepelak Autonomia woli w prawie prywatnym, międzynarodowym, Unii Europejskiej - Marcin Czepelak

6921
6921

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym - R. Włodarczyk Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym - R. Włodarczyk

5402
5402

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Odpowiedzialność karna lekarza w związku - Renata Kędziora Odpowiedzialność karna lekarza w związku - Renata Kędziora

6892
6892

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 25 innych aktów prawnych. Edycja administracyjna2 Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 25 innych aktów prawnych. Edycja administracyjna2

5099
5099

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

JPK_VAT z deklaracją i JPK_FA /PGK1403 - Tomala Grzegorz JPK_VAT z deklaracją i JPK_FA /PGK1403 - Tomala Grzegorz

19507
19507

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Informator kadrowego 2021 Informator kadrowego 2021

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski - J.R. Truchan Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski - J.R. Truchan

3111
3111

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) - Tomasz Banach Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) - Tomasz Banach

2909
2909

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

14999
14999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kazusy do nauki prawa wykroczeń - M. Gałązka, I. Nowicka, R. Kupiński Kazusy do nauki prawa wykroczeń - M. Gałązka, I. Nowicka, R. Kupiński

2683
2683

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

O operze i o prawie - Ewa Łętowska , Krzysztof Pawłowski O operze i o prawie - Ewa Łętowska , Krzysztof Pawłowski

3799
3799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim - Alicja Sielska Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim - Alicja Sielska

4299
4299

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Aksjologia prawa administracyjnego (Tom 2) - Jan Zimmermann Aksjologia prawa administracyjnego (Tom 2) - Jan Zimmermann

16526
16526

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zapobieganie błędom medycznym w praktyce - Monika Sadowska Zapobieganie błędom medycznym w praktyce - Monika Sadowska

10713
10713

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Polskie prawo karne. Część ogólna Polskie prawo karne. Część ogólna

3378
3378

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

KPK Kodeks Postępowania Karnego oraz ustawy towarzyszące - Opracowanie Redakcyjne KPK Kodeks Postępowania Karnego oraz ustawy towarzyszące - Opracowanie Redakcyjne

3638
3638

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Edycja Sędziowska Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Edycja Sędziowska

2909
2909

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Metodologia wstępnej analizy rozkładu obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych na przykładzie 2003 roku - Julian Daszkowski Metodologia wstępnej analizy rozkładu obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych na przykładzie 2003 roku - Julian Daszkowski

1301
1301

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont - Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont - Katarzyna Trzpioła

11258
11258

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Księgowania 2019 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych - praktyczne wskazówki - Katarzyna Trzpioła Księgowania 2019 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych - praktyczne wskazówki - Katarzyna Trzpioła

12999
12999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta 40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

7999
7999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kodeks karny Komentarz Kodeks karny Komentarz

28999
28999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Metodyka sporządzania umów gospodarczych (wyd. 7/2020) - Aleksandra Cempura, Anna Kasolik Metodyka sporządzania umów gospodarczych (wyd. 7/2020) - Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

17499
17499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi - Waldemar Kozłowski Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi - Waldemar Kozłowski

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski

10999
10999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks pracy z komentarzem 2016 r. Kodeks pracy z komentarzem 2016 r.

2899
2899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Spektakularne precedensy śmierci w tradycji śródziemnomorskiej - Jan Marx Spektakularne precedensy śmierci w tradycji śródziemnomorskiej - Jan Marx

9240
9240

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Podatki 2019 Podatki 2019

8899
8899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zastosowanie zapisów wizualnych do identyfikacji osób, zwłok i przedmiotów w procesach wykrywczym i karnym - B. Zdrodowski Zastosowanie zapisów wizualnych do identyfikacji osób, zwłok i przedmiotów w procesach wykrywczym i karnym - B. Zdrodowski

6999
6999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo karne materialne. Wybrane przepisy części szczególnej. Tablice poglądowe - M. Gałązka, Anna Kalisz Prawo karne materialne. Wybrane przepisy części szczególnej. Tablice poglądowe - M. Gałązka, Anna Kalisz

5999
5999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

22339
22339

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Składki 2018. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - Bogdan Majkowski Składki 2018. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS - Bogdan Majkowski

7667
7667

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Wzory aktów notarialnych z komentarzem Wzory aktów notarialnych z komentarzem

21509
21509

Wysyłamy w 72h