Andrzej Wajda  Antologia Filmowa
KSIĄŻKA

Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz

4439
4439

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo rzeczowe - Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk Prawo rzeczowe - Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk

6808
6808

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski

10999
10999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska

2632
2632

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

2099
2099

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Spektakularne precedensy śmierci w tradycji śródziemnomorskiej - Jan Marx Spektakularne precedensy śmierci w tradycji śródziemnomorskiej - Jan Marx

7700
7700

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo pierwokupu nieruchomości - Wojciech Gonet Prawo pierwokupu nieruchomości - Wojciech Gonet

25799
25799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania (Tom III B) - Konrad Osajda Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania (Tom III B) - Konrad Osajda

32499
32499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy - Olaf Włodkowski Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy - Olaf Włodkowski

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Polskie prawo karne. Część ogólna Polskie prawo karne. Część ogólna

3378
3378

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski

3032
3032

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Podstawy prawoznawstwa - Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski Podstawy prawoznawstwa - Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski

6499
6499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania (Tom III A) - Konrad Osajda Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania (Tom III A) - Konrad Osajda

27417
27417

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Reforma Prawa Karnego Reforma Prawa Karnego

2987
2987

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego - Marek Woch Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego - Marek Woch

3811
3811

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Stowarzyszenia i fundacje - Paweł Suski Stowarzyszenia i fundacje - Paweł Suski

11593
11593

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny (Tom II) Komentarz do art. 450-1088 Kodeks cywilny (Tom II) Komentarz do art. 450-1088

39999
39999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego - Adam Grytner Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego - Adam Grytner

17999
17999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sadowa - Małgorzata Hrehorowicz Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sadowa - Małgorzata Hrehorowicz

7299
7299

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego - Kuba Jałoszyński Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego - Kuba Jałoszyński

7624
7624

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny Kodeks cywilny

1499
1499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce - Monika Kaczała, Konrad Rojewski Ubezpieczenia produkcji roślinnej w Polsce - Monika Kaczała, Konrad Rojewski

4611
4611

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks pracy z komentarzem 2016 r. Kodeks pracy z komentarzem 2016 r.

2899
2899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Postępowanie karne. Repetytoria Becka Postępowanie karne. Repetytoria Becka

4899
4899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Stany nadzwyczajne w Polskim porządku prawnym - Elżbieta Kurzępa Stany nadzwyczajne w Polskim porządku prawnym - Elżbieta Kurzępa

5399
5399

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rodo w 15 krokach. Procedury, przykłady, wskazówki postępowań dotyczące RODO Rodo w 15 krokach. Procedury, przykłady, wskazówki postępowań dotyczące RODO

3099
3099

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki - Monika Florczak-Wątor Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki - Monika Florczak-Wątor

3790
3790

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna - Marcin Jurgilewicz Środki przymusu bezpośredniego i broń palna - Marcin Jurgilewicz

3032
3032

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Podatki i prawo podatkowe - Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński Podatki i prawo podatkowe - Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński

8799
8799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Postępowanie nieprocesowe - Edyta Gapska, Joanna Studzińska Postępowanie nieprocesowe - Edyta Gapska, Joanna Studzińska

19599
19599

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Proces inwestycyjno-budowlany aspekty prawne - Maciej Bielecki Proces inwestycyjno-budowlany aspekty prawne - Maciej Bielecki

11583
11583

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim - Alicja Sielska Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim - Alicja Sielska

4299
4299

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie - Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie - Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd

13899
13899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Działalność spółdzielni mieszkaniowych. - Dariusz Wociór Działalność spółdzielni mieszkaniowych. - Dariusz Wociór

12899
12899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Karta Nauczyciela. Komentarz - Krzysztof Lisowski, Krzysztof Stradomski Karta Nauczyciela. Komentarz - Krzysztof Lisowski, Krzysztof Stradomski

22899
22899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Odpowiedzialność zawodowa lekarza - Anna Daniluk-Jarmoniuk Odpowiedzialność zawodowa lekarza - Anna Daniluk-Jarmoniuk

4999
4999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Legalność jako kryterium sądowej kontroli Legalność jako kryterium sądowej kontroli

14799
14799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Aplikacja sędziowska i prokuratorska Aplikacja sędziowska i prokuratorska

14999
14999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Klauzule RODO. Wzory klauzul z praktycznym - Agnieszka Sagan-Jeżowska Klauzule RODO. Wzory klauzul z praktycznym - Agnieszka Sagan-Jeżowska

14999
14999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów Prawo gospodarcze. Podręcznik dla aplikantów

9999
9999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Introduction to public administration - Izdebski Hubert Introduction to public administration - Izdebski Hubert

1371
1371

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Przedsiębiorca wobec Najwyższej Izby Kontroli. Studium publicznoprawne - Pawłowicz Krystyna Przedsiębiorca wobec Najwyższej Izby Kontroli. Studium publicznoprawne - Pawłowicz Krystyna

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu - Adam Dyrda Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu - Adam Dyrda

6199
6199

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Porównanie stanów prawnych KPC 2016-2018 Porównanie stanów prawnych KPC 2016-2018

4012
4012

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kontraktowanie Realizacji Przedsięwzięć Budowlanych - Andrzej Kosecki Kontraktowanie Realizacji Przedsięwzięć Budowlanych - Andrzej Kosecki

5499
5499

Wysyłka po premierze

KSIĄŻKA

Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie

3300
3300

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem - tom IV Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem - tom IV

4990
4990

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Europejskie Prawo Zamówień Publicznych - Michał Wieloński Europejskie Prawo Zamówień Publicznych - Michał Wieloński

4190
4190

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania. - Jadwiga Stawnicka/Bernard Wiśniewski/Robert Socha Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania. - Jadwiga Stawnicka/Bernard Wiśniewski/Robert Socha

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Publiczne prawo rzymskie - Zabłocki Jan, Tarwacka Anna Publiczne prawo rzymskie - Zabłocki Jan, Tarwacka Anna

4399
4399

Wysyłamy w 24h