Ponad 100 tytułów CD w letniej promocji!
KSIĄŻKA

Ustawa o Policji (wyd. 22) Ustawa o Policji (wyd. 22)

2499
2499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo rzymskie Przed egzaminem - Grzegorz Blicharz, Joanna Kruszyńska-Kola Prawo rzymskie Przed egzaminem - Grzegorz Blicharz, Joanna Kruszyńska-Kola

4599
4599

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska

2160
2160

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej - Payen Fernand O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej - Payen Fernand

4499
4499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Czas pracy 2023 Czas pracy 2023

9998
9998

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

KPC. Kodeks postępowania cywilnego7 KPC. Kodeks postępowania cywilnego7

1999
1999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym - Justyna Matys Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym - Justyna Matys

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Koszty robót budowlanych. Ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych - Radosław Sekunda, Lidia Więcław-Bator Koszty robót budowlanych. Ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych - Radosław Sekunda, Lidia Więcław-Bator

14089
14089

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Instytucje i prawo Unii Europejskiej - Jan Barcz, Maciej Górka Instytucje i prawo Unii Europejskiej - Jan Barcz, Maciej Górka

6999
6999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ochrona własności intelektualnej (wyd. 5/2022) - Grzegorz Michniewicz Ochrona własności intelektualnej (wyd. 5/2022) - Grzegorz Michniewicz

6299
6299

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zbiór karny PLUS. 2023 Zbiór karny PLUS. 2023

9998
9998

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Praktyczny Leksykon VAT 2022 Praktyczny Leksykon VAT 2022

12999
12999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo - Agnieszka Kania-Chramęga, Olaf Włodkowski Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo - Agnieszka Kania-Chramęga, Olaf Włodkowski

5999
5999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Rzymskie prawo prywatne. Kompendium - Dębiński Antoni Rzymskie prawo prywatne. Kompendium - Dębiński Antoni

6999
6999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawna ochrona treści cyfrowych - Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Prawna ochrona treści cyfrowych - Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

12099
12099

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Polityka rachunkowości 2022 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych - Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości 2022 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych - Katarzyna Trzpioła

8999
8999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO/IEC 22301:2020 - Konrad Gałaj-Emiliańczyk Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO/IEC 22301:2020 - Konrad Gałaj-Emiliańczyk

30499
30499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Świadczenia pozapłacowe 2018 Świadczenia pozapłacowe 2018

5799
5799

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Historia powszechna ustroju i prawa - Tadeusz Maciejewski Historia powszechna ustroju i prawa - Tadeusz Maciejewski

10799
10799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Podręczniki Prawnicze. Prawo i postępowanie karne skarbowe - Iwona Sepioło-Jankowska Podręczniki Prawnicze. Prawo i postępowanie karne skarbowe - Iwona Sepioło-Jankowska

6499
6499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kadry i płace 2019 obowiązki pracodawców rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa - Agnieszka Jacewicz, Danuta Małkowska Kadry i płace 2019 obowiązki pracodawców rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa - Agnieszka Jacewicz, Danuta Małkowska

19950
19950

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Meritum. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe Meritum. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe

19999
19999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Podatki 2022 Podatki 2022

11499
11499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo karne i prawo wykroczeń - Michał Grudecki, Olga Sitarz Prawo karne i prawo wykroczeń - Michał Grudecki, Olga Sitarz

5499
5499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prywatne - Mariusz Rypina Udostępnianie informacji publicznej przez podmioty prywatne - Mariusz Rypina

14999
14999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Awans zawodowych nauczyciela i dyrektora - nowe zasady. Wrzesień 2022 - Michał Kowalski, Anna Trochimiuk Awans zawodowych nauczyciela i dyrektora - nowe zasady. Wrzesień 2022 - Michał Kowalski, Anna Trochimiuk

6499
6499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Contemporary Concepts of Administrative Procedure Between Legalism and Pragmatism Contemporary Concepts of Administrative Procedure Between Legalism and Pragmatism

5999
5999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Karta Nauczyciela - komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2022 roku - ujednolicony tekst - Marek Młodecki Karta Nauczyciela - komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2022 roku - ujednolicony tekst - Marek Młodecki

31499
31499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawne uwarunkowania obrotu gruntami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - Jan Zięty Jakub, Jarosław Dobkowski Prawne uwarunkowania obrotu gruntami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - Jan Zięty Jakub, Jarosław Dobkowski

7499
7499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz

36999
36999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Dekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce - Jan Rudnicki Dekodyfikacja prawa cywilnego w Polsce - Jan Rudnicki

2999
2999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie

3300
3300

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks Karny 1.02.2013 - Lech Krzyżanowski Kodeks Karny 1.02.2013 - Lech Krzyżanowski

1099
1099

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Europejskie Prawo Zamówień Publicznych - Michał Wieloński Europejskie Prawo Zamówień Publicznych - Michał Wieloński

4190
4190

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2

5249
5249

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni

4740
4740

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1/2012 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1/2012

4499
4499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Wrocławski Rynek Wersja Polska - Eysymontt Rafał Wrocławski Rynek Wersja Polska - Eysymontt Rafał

1867
1867

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Autonomia woli w prawie prywatnym, międzynarodowym, Unii Europejskiej - Marcin Czepelak Autonomia woli w prawie prywatnym, międzynarodowym, Unii Europejskiej - Marcin Czepelak

6921
6921

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny Kodeks cywilny

1499
1499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks pracy z komentarzem 2016 r. Kodeks pracy z komentarzem 2016 r.

2899
2899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Umowy o dzieło. Jak się bronic przed atakiem ZUS - Bohdan Babacki Umowy o dzieło. Jak się bronic przed atakiem ZUS - Bohdan Babacki

2256
2256

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego - Marek Woch Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego - Marek Woch

3811
3811

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Postępowanie karne. Repetytoria Becka Postępowanie karne. Repetytoria Becka

4899
4899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospododarcze, społeczne i kulturalne Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospododarcze, społeczne i kulturalne

12299
12299

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie Kodeks postępowania cywilnego Dochodzenie

2499
2499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo zorganizowanych zbiorowości społecznych - J. Struniawski Bezpieczeństwo zorganizowanych zbiorowości społecznych - J. Struniawski

4499
4499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych - M. Fałdowski Bezpieczeństwo dokumentów publicznych - M. Fałdowski

7999
7999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy - A. Zellma, E. Wiszowaty O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy - A. Zellma, E. Wiszowaty

8999
8999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Profilaktyka bezpieczeństwa - M. Nepelski, J. Struniawski Profilaktyka bezpieczeństwa - M. Nepelski, J. Struniawski

6999
6999

Wysyłamy w 24h