Promocja! Kinowe hity na Blu-ray od 29.99 zł
KSIĄŻKA

Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie

3300
3300

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski - zewnętrznej granicy Unii Europejskiej - J.R. Truchan Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski - zewnętrznej granicy Unii Europejskiej - J.R. Truchan

2829
2829

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym - R. Włodarczyk Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym - R. Włodarczyk

5999
5999

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz - Artur Ginter, Anna Michalak Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz - Artur Ginter, Anna Michalak

11543
11543

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Środki przymusu bezpośredniego i broń palna - Marcin Jurgilewicz Środki przymusu bezpośredniego i broń palna - Marcin Jurgilewicz

1556
1556

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo pierwokupu nieruchomości - Wojciech Gonet Prawo pierwokupu nieruchomości - Wojciech Gonet

21509
21509

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kobiety w Policji. Teoria i praktyka - D. Hryszkiewicz, J. Kubiak Kobiety w Policji. Teoria i praktyka - D. Hryszkiewicz, J. Kubiak

4499
4499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kazusy do nauki prawa wykroczeń - M. Gałązka, I. Nowicka, R. Kupiński Kazusy do nauki prawa wykroczeń - M. Gałązka, I. Nowicka, R. Kupiński

2683
2683

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie.. - Krzysztof Cień, Paweł Szczęśniak Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie.. - Krzysztof Cień, Paweł Szczęśniak

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Metodologia wstępnej analizy rozkładu obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych na przykładzie 2003 roku - Julian Daszkowski Metodologia wstępnej analizy rozkładu obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych na przykładzie 2003 roku - Julian Daszkowski

1301
1301

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz

17399
17399

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Spektakularne precedensy śmierci w tradycji śródziemnomorskiej - Jan Marx Spektakularne precedensy śmierci w tradycji śródziemnomorskiej - Jan Marx

9240
9240

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności - Aleksander Oleszko Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności - Aleksander Oleszko

9799
9799

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo zorganizowanych zbiorowości społecznych - J. Struniawski Bezpieczeństwo zorganizowanych zbiorowości społecznych - J. Struniawski

3961
3961

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zastosowanie zapisów wizualnych do identyfikacji osób, zwłok i przedmiotów w procesach wykrywczym i karnym - B. Zdrodowski Zastosowanie zapisów wizualnych do identyfikacji osób, zwłok i przedmiotów w procesach wykrywczym i karnym - B. Zdrodowski

6999
6999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Profilaktyka bezpieczeństwa - M. Nepelski, J. Struniawski Profilaktyka bezpieczeństwa - M. Nepelski, J. Struniawski

6999
6999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich - F. Skiba Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich - F. Skiba

5999
5999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo (Tom 2) - A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo (Tom 2) - A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec

3667
3667

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego. Crime analysis for students of internal security - M. Kobylas Analiza kryminalna dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego. Crime analysis for students of internal security - M. Kobylas

4999
4999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Gwarancje zarządzania kryzysowego. Wybrane zagadnienia - M. Nepelski Gwarancje zarządzania kryzysowego. Wybrane zagadnienia - M. Nepelski

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Handel ludźmi - wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców - J. Bryk, M. Kobylas, I. Malinowska Handel ludźmi - wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców - J. Bryk, M. Kobylas, I. Malinowska

2999
2999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks karny kodeks postępowania karnego edycja prokuratorska wyd. 38 Kodeks karny kodeks postępowania karnego edycja prokuratorska wyd. 38

1999
1999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami część 1 - Grenich Patrycja Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami część 1 - Grenich Patrycja

1392
1392

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych - Bałtruszajtys Grażyna, Kolarzowski Jerzy, Paszkows Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych - Bałtruszajtys Grażyna, Kolarzowski Jerzy, Paszkows

1392
1392

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski

2722
2722

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce - Małgorzata Paszkowska System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce - Małgorzata Paszkowska

4815
4815

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo pracy - 10 lat po wejściu do EU - R. Bessaraba, S. Zdanowska Prawo pracy - 10 lat po wejściu do EU - R. Bessaraba, S. Zdanowska

2450
2450

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw - Wojciech Sztuba Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw - Wojciech Sztuba

10713
10713

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Wstęp do prawoznawstwa. Testy egzaminacyjne - Andrzej Bator, Artur Kozak, Zbigniew Pulka Wstęp do prawoznawstwa. Testy egzaminacyjne - Andrzej Bator, Artur Kozak, Zbigniew Pulka

2408
2408

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz - Elżbieta Czarny-Drożdżejko Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz - Elżbieta Czarny-Drożdżejko

7391
7391

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo karne - Diagramy Prawo karne - Diagramy

1652
1652

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Gospodarka rachunkowość podatki oraz rozrachunki Gospodarka rachunkowość podatki oraz rozrachunki

16526
16526

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem

10713
10713

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kobiety w polskich służbach mundurowych - Ewelina Waśko-Owsiejczuk Kobiety w polskich służbach mundurowych - Ewelina Waśko-Owsiejczuk

6499
6499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Słownik terminologii prawniczej. Polsko-francuski - Aleksandra Machowska Słownik terminologii prawniczej. Polsko-francuski - Aleksandra Machowska

8221
8221

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Apelacje cywilne i karne - Stefan Jaworski Apelacje cywilne i karne - Stefan Jaworski

9457
9457

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Egzamin na doradcę podatkowego Testy - Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda Egzamin na doradcę podatkowego Testy - Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

15500
15500

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

13499
13499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Metodyka sporządzania umów gospodarczych - Aleksandra Cempura, Anna Kasolik Metodyka sporządzania umów gospodarczych - Aleksandra Cempura, Anna Kasolik

17999
17999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Obowiązek alimentacyjny wobec przysposobionego - Dorota Sobolewska Obowiązek alimentacyjny wobec przysposobionego - Dorota Sobolewska

4499
4499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy - Weronika Wenda Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy - Weronika Wenda

15017
15017

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rozwój elastycznego rynku pracy Uwarunkowania prawno-ekonomiczne - Maria Majewska, Sebastian Samol Rozwój elastycznego rynku pracy Uwarunkowania prawno-ekonomiczne - Maria Majewska, Sebastian Samol

2499
2499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych

39499
39499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

PKPiR 2020 PKPiR 2020

2492
2492

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Edycja karna. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych Edycja karna. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych

4753
4753

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe - Joanna Worona Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe - Joanna Worona

14999
14999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata

9999
9999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych - Zbigniew Więckowski Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych - Zbigniew Więckowski

9999
9999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta 40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

7999
7999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego (Tom 1) Problematyka prawno-społeczna - M. Fałdowski, D. Mocarska Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego (Tom 1) Problematyka prawno-społeczna - M. Fałdowski, D. Mocarska

14999
14999

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni