Andrzej Wajda  Antologia Filmowa
KSIĄŻKA

Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym - R. Włodarczyk Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym - R. Włodarczyk

5999
5999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Podatki 2019 Podatki 2019

7349
7349

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo żywności w kontekście jej fałszowania - R. Płocki Bezpieczeństwo żywności w kontekście jej fałszowania - R. Płocki

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Ustawy komornicze akty wykonawcze - Opracowanie Redakcyjne Ustawy komornicze akty wykonawcze - Opracowanie Redakcyjne

1999
1999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks drogowy - Anna Prus Kodeks drogowy - Anna Prus

2623
2623

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski - zewnętrznej granicy Unii Europejskiej - J.R. Truchan Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski - zewnętrznej granicy Unii Europejskiej - J.R. Truchan

2829
2829

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych - B. Wiśniewski, J. Kozioł, J. Falecki Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych - B. Wiśniewski, J. Kozioł, J. Falecki

4499
4499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski - J.R. Truchan Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski - J.R. Truchan

3111
3111

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie

3300
3300

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Profilaktyka bezpieczeństwa - M. Nepelski, J. Struniawski Profilaktyka bezpieczeństwa - M. Nepelski, J. Struniawski

6999
6999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Sztaby w Policji. Organizacja i funkcjonowanie - J. Struniawski Sztaby w Policji. Organizacja i funkcjonowanie - J. Struniawski

5499
5499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Samorząd terytorialny XXI wieku - Irena Lipowicz Samorząd terytorialny XXI wieku - Irena Lipowicz

9999
9999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów. - Kuba Jałoszyński/Arkadiusz Letkiewicz Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów. - Kuba Jałoszyński/Arkadiusz Letkiewicz

2999
2999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Studium politologiczno-prawne - Adrian Karol Siadkowski

10999
10999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz

4317
4317

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Moc Modlitwy Męża - Omartian Stormie Moc Modlitwy Męża - Omartian Stormie

2511
2511

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu

9999
9999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Postępowanie administracyjne. Repetytoria Becka Postępowanie administracyjne. Repetytoria Becka

4899
4899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki - A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki - A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński

4912
4912

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Polska Policja - A. Letkiewicz, P. Majer Polska Policja - A. Letkiewicz, P. Majer

5499
5499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia - V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, M. Zubańska Współczesna kryminalistyka. Wyzwania i zagrożenia - V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, M. Zubańska

7498
7498

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich - F. Skiba Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich - F. Skiba

5999
5999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Teoretyczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania decyzji dowódczych w Policji - M. Stępiński Teoretyczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania decyzji dowódczych w Policji - M. Stępiński

2309
2309

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski

1556
1556

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych - Henryk Pietrzkowski Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych - Henryk Pietrzkowski

25494
25494

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo autorskie - Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Prawo autorskie - Janusz Barta, Ryszard Markiewicz

13761
13761

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz - Artur Ginter, Anna Michalak Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Komentarz - Artur Ginter, Anna Michalak

13714
13714

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Od Grocjusza do Laurenta - Aleksander Gurynowicz Od Grocjusza do Laurenta - Aleksander Gurynowicz

11699
11699

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach - Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach - Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa

4799
4799

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo dla pielęgniarek - Małgorzata Paszkowska Prawo dla pielęgniarek - Małgorzata Paszkowska

5199
5199

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

SPKP. Tom 18 Koszty procesu w sprawach karnych SPKP. Tom 18 Koszty procesu w sprawach karnych

35799
35799

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Proces karny. Kazusy i ćwiczenia - Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek, Adam Górski Proces karny. Kazusy i ćwiczenia - Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek, Adam Górski

5999
5999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu - Krystyna Krzekotowska, Magdalena Malinowska-Wójcicka Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu - Krystyna Krzekotowska, Magdalena Malinowska-Wójcicka

12999
12999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Prawo mieszkaniowe Prawo mieszkaniowe

2499
2499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów - Iwona Majchrzak, Bożena Nadolna Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów - Iwona Majchrzak, Bożena Nadolna

12999
12999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Policyjne siły specjalne w Polsce - K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, A. Babiński Policyjne siły specjalne w Polsce - K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, A. Babiński

7499
7499

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

System szkolenia w Policji i Straży Granicznej - funkcja założona i rzeczywista - P. Gawroński, D. Hryszkiewicz, J.R. Truchan System szkolenia w Policji i Straży Granicznej - funkcja założona i rzeczywista - P. Gawroński, D. Hryszkiewicz, J.R. Truchan

5499
5499

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny Komentarz (Tom 3) Zobowiązania Kodeks cywilny Komentarz (Tom 3) Zobowiązania

39799
39799

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Systemy Polityczne Państw Sąsiedzkich Polski - Bogusław Jagusiak Systemy Polityczne Państw Sąsiedzkich Polski - Bogusław Jagusiak

4499
4499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Historia administracji i myśli administracyjnej - Dorota Malec, Jerzy Malec Historia administracji i myśli administracyjnej - Dorota Malec, Jerzy Malec

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Dokumenty Europejskie. Tom VI Część I - Praca zbiorowa Dokumenty Europejskie. Tom VI Część I - Praca zbiorowa

5900
5900

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Dokumenty Europejskie. Tom VI Część II - Praca zbiorowa Dokumenty Europejskie. Tom VI Część II - Praca zbiorowa

4044
4044

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem - tom IV Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem - tom IV

4990
4990

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Z zagadnień współczesnego prawa polskiego Z zagadnień współczesnego prawa polskiego

4799
4799

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi - Waldemar Kozłowski Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi - Waldemar Kozłowski

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks Karny 1.02.2013 - Lech Krzyżanowski Kodeks Karny 1.02.2013 - Lech Krzyżanowski

1099
1099

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Europejskie Prawo Zamówień Publicznych - Michał Wieloński Europejskie Prawo Zamówień Publicznych - Michał Wieloński

4190
4190

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2

5249
5249

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni

4740
4740

Wysyłamy w 24h