Thor: Ragnarok
KSIĄŻKA

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

3699
3699

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych - Bronisław Sitek, Piotr Kubiński Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych - Bronisław Sitek, Piotr Kubiński

3564
3564

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie Spory konsumenckie i ich rozwiazywanie

3300
3300

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska Bezpieczeństwo Młodzieży Poradnik Prawny Wydanie Zaktualizowane - Anna Maria Wesołowska

2632
2632

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Dokumenty Europejskie. Tom VI Część I - Praca zbiorowa Dokumenty Europejskie. Tom VI Część I - Praca zbiorowa

5900
5900

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Współpraca policji i straży gminnych/miejskich - Cezary Guźniczak/Irena Malinowska Współpraca policji i straży gminnych/miejskich - Cezary Guźniczak/Irena Malinowska

2800
2800

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2012/nr 2

5249
5249

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni

4667
4667

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1/2012 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 1/2012

4499
4499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz Zwalczanie fałszerstw pieniędzy - Aleksandra Nowak/Tomasz Malczyk/Robert Nestrowicz

3777
3777

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym - Jerzy Leszczyński Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym - Jerzy Leszczyński

3052
3052

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Z dziejów afektu penalnego tw - Jarosław Utrat-Milecki Z dziejów afektu penalnego tw - Jarosław Utrat-Milecki

4013
4013

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Moc Modlitwy Męża - Omartian Stormie Moc Modlitwy Męża - Omartian Stormie

2092
2092

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Kodeks cywilny Kodeks cywilny

1499
1499

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Postępowanie administracyjne. Repetytoria Becka Postępowanie administracyjne. Repetytoria Becka

4091
4091

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Postępowanie karne. Repetytoria Becka Postępowanie karne. Repetytoria Becka

4899
4899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Prawo konstytucyjne. Repetytoria Becka Prawo konstytucyjne. Repetytoria Becka

4899
4899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Historia administracji i myśli administracyjnej - Dorota Malec, Jerzy Malec Historia administracji i myśli administracyjnej - Dorota Malec, Jerzy Malec

3139
3139

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa - Andrzej J. Szwarc, Justyn Piskorski Unijna polityka karna w świetle polskiego prawa - Andrzej J. Szwarc, Justyn Piskorski

3637
3637

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych

6175
6175

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo konstytucyjne, doktryny ustrojowe... - Jacek M. Majchrowski , Andrzej Zięba Prawo konstytucyjne, doktryny ustrojowe... - Jacek M. Majchrowski , Andrzej Zięba

3790
3790

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo rzeczowe - Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk Prawo rzeczowe - Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk

6808
6808

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty - Leszek Berezowski Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty - Leszek Berezowski

12183
12183

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Podręczniki Prawnicze. Prawo i postępowanie karne skarbowe - Iwona Sepioło-Jankowska Podręczniki Prawnicze. Prawo i postępowanie karne skarbowe - Iwona Sepioło-Jankowska

4917
4917

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo karne skarbowe - Diagramy Prawo karne skarbowe - Diagramy

3499
3499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Metodyka sporządzania umów gospodarczych

15899
15899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Niezespolona Administracja Rządowa Niezespolona Administracja Rządowa

6499
6499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych - Monika Florczak-Wątor Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych - Monika Florczak-Wątor

3641
3641

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Konwenanse konstytucyjne Konwenanse konstytucyjne

3591
3591

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo wobec innowacji technologicznych - Agnieszka Sztoldman Prawo wobec innowacji technologicznych - Agnieszka Sztoldman

3362
3362

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów komentarz - Jacek Widło, Jan Mojak Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów komentarz - Jacek Widło, Jan Mojak

5777
5777

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce

4920
4920

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Handlowe spółki osobowe. Biblioteka prawa spółek (Tom 1) - Andrzej Kidyba (twarda) Handlowe spółki osobowe. Biblioteka prawa spółek (Tom 1) - Andrzej Kidyba (twarda)

10599
10599

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zawisłość sprawy w procesie cywilnym. Monografie LEX - Joanna Mucha (twarda) Zawisłość sprawy w procesie cywilnym. Monografie LEX - Joanna Mucha (twarda)

8043
8043

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zasiedzenie - Ewa Tamara Szuber-Bednarz Zasiedzenie - Ewa Tamara Szuber-Bednarz

4711
4711

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Bezpieczeństwo zgromadzeń. Komentarz praktyczny - Marcin Jurgilewicz Bezpieczeństwo zgromadzeń. Komentarz praktyczny - Marcin Jurgilewicz

2600
2600

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski Przestępczość zorganizowana. System zwalczania - Wiesław Mądrzejowski

3032
3032

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Czas pracy w 2016 roku - Monika Wacikowska Czas pracy w 2016 roku - Monika Wacikowska

4396
4396

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Akta cywilne dla aplikantów - Karolina Kocemba Akta cywilne dla aplikantów - Karolina Kocemba

10560
10560

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych - Dariusz Świecki Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych - Dariusz Świecki

11627
11627

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo spadkowe. Pytania. Kazusy. Tablice - Jakub Biernat, Piotr Cybula Prawo spadkowe. Pytania. Kazusy. Tablice - Jakub Biernat, Piotr Cybula

5096
5096

Wysyłamy w 72h

CD

Umowy na czas określony w przedszkolu Umowy na czas określony w przedszkolu

4011
4011

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna - Olga Sitarz Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna - Olga Sitarz

4187
4187

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kodeks Postępowania Cywilnego Komentarz (Tom 4) Postępowanie rozpoznawcze i Postępowanie zabezpieczające Kodeks Postępowania Cywilnego Komentarz (Tom 4) Postępowanie rozpoznawcze i Postępowanie zabezpieczające

21608
21608

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz - Tadeusz Bojarski, Ewa Kruk, Edward Skrętowicz Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz - Tadeusz Bojarski, Ewa Kruk, Edward Skrętowicz

15688
15688

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Prawo karne. Zarys problematyki - Jerzy Lachowski, Andrzej Marek Prawo karne. Zarys problematyki - Jerzy Lachowski, Andrzej Marek

6808
6808

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Dozwolony użytek utworów w mediach - Elżbieta Czarny-Drożdżejko Dozwolony użytek utworów w mediach - Elżbieta Czarny-Drożdżejko

6199
6199

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych - Anna Wyrzykowska, Łukasz Czekański Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych - Anna Wyrzykowska, Łukasz Czekański

6799
6799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Podstawy prawoznawstwa - Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski Podstawy prawoznawstwa - Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski

6499
6499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Poszukiwanie człowieka - horyzonty resocjalizacji - Sławomir Przybyliński Poszukiwanie człowieka - horyzonty resocjalizacji - Sławomir Przybyliński

2660
2660

Wysyłamy w 72h