Promocja - 3 zabawki w cenie 2!
KSIĄŻKA

Nauka o klimacie - Marcin Popkiewicz, Szymon Malinowski, Aleksandra Kardaś Nauka o klimacie - Marcin Popkiewicz, Szymon Malinowski, Aleksandra Kardaś

5048
5048

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Nauka dla ciekawych. Wysad solny...nr 5 - Katarzyna Poborska-Młynarska Nauka dla ciekawych. Wysad solny...nr 5 - Katarzyna Poborska-Młynarska

1499
1499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nauka dla ciekawych. Meteory, meteoryty...nr 1 - Andrzej Manecki Nauka dla ciekawych. Meteory, meteoryty...nr 1 - Andrzej Manecki

1499
1499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zarys geotechniki Zarys geotechniki

6390
6390

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Geostrada sudecka. Przewodnik geologiczny (Tom 2) Geostrada sudecka. Przewodnik geologiczny (Tom 2)

6399
6399

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nauka dla ciekawych. Kopalnia soli...nr 6 - Katarzyna Poborska-Młynarska Nauka dla ciekawych. Kopalnia soli...nr 6 - Katarzyna Poborska-Młynarska

1191
1191

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nauka dla ciekawych. Agaty i krzemienie...nr 7 - Andrzej Manecki Nauka dla ciekawych. Agaty i krzemienie...nr 7 - Andrzej Manecki

1191
1191

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Bieszczadzkie Losy - Andrzej Potocki Bieszczadzkie Losy - Andrzej Potocki

2999
2999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Podstawy hydrogeologii stosowanej Podstawy hydrogeologii stosowanej

9149
9149

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na świecie - Małgorzata Telecka, Grzegorz Gajek Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na świecie - Małgorzata Telecka, Grzegorz Gajek

3747
3747

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Późnovistuliańsko-holoceńska ewolucja lessowych - Przemysław Mroczek Późnovistuliańsko-holoceńska ewolucja lessowych - Przemysław Mroczek

2434
2434

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Przewodnik do petrografii - Andrzej Manecki, Marek Muszyński Przewodnik do petrografii - Andrzej Manecki, Marek Muszyński

2133
2133

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Wyspy Cooka Wielowymiarowy obraz państwa i społeczeństwa Wyspy Cooka Wielowymiarowy obraz państwa i społeczeństwa

4499
4499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Statystyka dla geografów - Iwona Jażdżewska Statystyka dla geografów - Iwona Jażdżewska

2999
2999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970) - Bożena Degórska Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970) - Bożena Degórska

4499
4499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami - Tomasz Komornicki, Piotr Korcelli Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami - Tomasz Komornicki, Piotr Korcelli

3799
3799

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim - Jan Parafiniuk Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim - Jan Parafiniuk

4999
4999

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Dynamika lądolodu warty w strefie marginalnej Dynamika lądolodu warty w strefie marginalnej

3799
3799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Geologia wybranych złóż surowców mineralnych - Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński, Igor Parańko Geologia wybranych złóż surowców mineralnych - Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński, Igor Parańko

779
779

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Biblioteka Polska Karla Dedeciusa - Mieczysław Dąbrowski Biblioteka Polska Karla Dedeciusa - Mieczysław Dąbrowski

2999
2999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nauka dla ciekawych. W głąb soli i czasu...nr 9 Nauka dla ciekawych. W głąb soli i czasu...nr 9

1191
1191

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Polityka mieszkaniowa a segregacja społeczna - Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska Polityka mieszkaniowa a segregacja społeczna - Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska

4499
4499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

System stoku zmywowego i jego modelowanie - Grzegorz Janicki System stoku zmywowego i jego modelowanie - Grzegorz Janicki

3558
3558

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Geostrada sudecka. Przewodnik geologiczny (Tom 3) Geostrada sudecka. Przewodnik geologiczny (Tom 3)

6399
6399

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Generalizacja map statystycznych - Paweł Cebrykow Generalizacja map statystycznych - Paweł Cebrykow

2809
2809

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy - Mikołaj Madurowicz Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy - Mikołaj Madurowicz

3999
3999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Identyfikacja typów przestrzeni publicznej - Agnieszka Kępkowicz Identyfikacja typów przestrzeni publicznej - Agnieszka Kępkowicz

5999
5999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nauka dla ciekawych. Sekretne życie...nr 13 - Przemysław Wachniew, Edyta Łokas, Krzysztof Zawierucha Nauka dla ciekawych. Sekretne życie...nr 13 - Przemysław Wachniew, Edyta Łokas, Krzysztof Zawierucha

1191
1191

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Regionalne i lokalne uwarunkowania... - Paweł Zieliński Regionalne i lokalne uwarunkowania... - Paweł Zieliński

3999
3999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Geologia regionalna Polski - Ewa Stupnicka, Marzena Stempień-Sałek Geologia regionalna Polski - Ewa Stupnicka, Marzena Stempień-Sałek

5999
5999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Geografia ekonomiczna - Kazimierz Kuciński Geografia ekonomiczna - Kazimierz Kuciński

5899
5899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Turystyka Wybrane zagadnienia Turystyka Wybrane zagadnienia

4671
4671

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu Zastosowanie technologii naziemnego skaningu

3452
3452

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nauka dla ciekawych. Fenomen tunguskiej...nr 14 - Marek Żbik Nauka dla ciekawych. Fenomen tunguskiej...nr 14 - Marek Żbik

1191
1191

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Procesy limniczne w strefie aktywności - Jarosław Dawidek Procesy limniczne w strefie aktywności - Jarosław Dawidek

3558
3558

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Mała rzeka w dużym mieście - Adam Bartnik Mała rzeka w dużym mieście - Adam Bartnik

4369
4369

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Mapa etniczna obszaru byłego ZSSR - Krzysztof Pietkiewicz Mapa etniczna obszaru byłego ZSSR - Krzysztof Pietkiewicz

4100
4100

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ekoturystyka - Dominika Zaręba Ekoturystyka - Dominika Zaręba

3974
3974

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku - Piotr Hulisz Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku - Piotr Hulisz

4791
4791

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Metody statystyczne w analizach hydrologicznych Polski Metody statystyczne w analizach hydrologicznych Polski

5250
5250

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ukraina Przyroda - Ludność - Gospodarka - Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński Ukraina Przyroda - Ludność - Gospodarka - Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński

3899
3899

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Turystyka Turystyka

8659
8659

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

książka

Słowniki Tematyczne 05: Geografia Słowniki Tematyczne 05: Geografia

3799
3799

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geografia humanistyczna miasta - Dobiesław Jędrzejczyk Geografia humanistyczna miasta - Dobiesław Jędrzejczyk

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geomorfologia - Piotr Migoń Geomorfologia - Piotr Migoń

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zachowania przestrzenne konsumentów w miastach podzielonych polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego obszaru przygranicznego - Katarzyna Kulczyńska Zachowania przestrzenne konsumentów w miastach podzielonych polsko-niemieckiego i polsko-czeskiego obszaru przygranicznego - Katarzyna Kulczyńska

2909
2909

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

GIS w wodociągach i kanalizacji - Marian Kwietniewski GIS w wodociągach i kanalizacji - Marian Kwietniewski

6719
6719

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim - Maria Borowska-Stefańska Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim - Maria Borowska-Stefańska

3317
3317

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium - Tomasz Zaborowski Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium - Tomasz Zaborowski

4999
4999

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni

KSIĄŻKA

Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia

5233
5233

Wysyłamy w ciągu 3‑14 dni