Ponad 200 tytułów na liście!
KSIĄŻKA

Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście - Marta Borowska-Stefańska, Michał Kowalski Funkcjonowanie roweru publicznego w dużym mieście - Marta Borowska-Stefańska, Michał Kowalski

3237
3237

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010 - Joanna Uscka-Kowalkowska Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010 - Joanna Uscka-Kowalkowska

5671
5671

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Nauka o klimacie - Marcin Popkiewicz, Szymon Malinowski, Aleksandra Kardaś Nauka o klimacie - Marcin Popkiewicz, Szymon Malinowski, Aleksandra Kardaś

5474
5474

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Pochodzenie węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy w warunkach naturalnych - Dorota Porowska Pochodzenie węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy w warunkach naturalnych - Dorota Porowska

3499
3499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Turystyka Wybrane zagadnienia Turystyka Wybrane zagadnienia

4518
4518

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Identyfikacja typów przestrzeni publicznej - Agnieszka Kępkowicz Identyfikacja typów przestrzeni publicznej - Agnieszka Kępkowicz

5999
5999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Krajobraz w planowaniu przestrzennym Krajobraz w planowaniu przestrzennym

2533
2533

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ner - Paweł Jokiel, Adam Bartnik Ner - Paweł Jokiel, Adam Bartnik

4699
4699

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na świecie - Małgorzata Telecka, Grzegorz Gajek Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na świecie - Małgorzata Telecka, Grzegorz Gajek

3999
3999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Regionalne i lokalne uwarunkowania... - Paweł Zieliński Regionalne i lokalne uwarunkowania... - Paweł Zieliński

3011
3011

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Gleboznawstwo doświadczenia i wyzwania... Gleboznawstwo doświadczenia i wyzwania...

2533
2533

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Terminale LNG w strategii bezpieczeństwa energetycznego państw atlantyckich i czarnomorskich Unii Europejskiej - Mirosław Skarżyński Terminale LNG w strategii bezpieczeństwa energetycznego państw atlantyckich i czarnomorskich Unii Europejskiej - Mirosław Skarżyński

2999
2999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach... - Jacek Malczewski, Joanna Jaroszewicz Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach... - Jacek Malczewski, Joanna Jaroszewicz

3437
3437

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Krótkie Wprowadzenie 11 Zmiany klimatu - Mark Maslin, Katarzyna Dośpiał-Borysiak Krótkie Wprowadzenie 11 Zmiany klimatu - Mark Maslin, Katarzyna Dośpiał-Borysiak

2426
2426

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Quaestiones Geographicae 29/1 Quaestiones Geographicae 29/1

4999
4999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century

2443
2443

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geologos vol. 14 nr 1 2008 Geologos vol. 14 nr 1 2008

2464
2464

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geograficzne uwarunkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego - Małgorzata Stępniewska Geograficzne uwarunkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego - Małgorzata Stępniewska

2298
2298

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rozwój w warunkach pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Rozwój w warunkach pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Radiacyjne i turbulencyjne składniki bilansu cieplnego terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi - Krzysztof Fortuniak Radiacyjne i turbulencyjne składniki bilansu cieplnego terenów zurbanizowanych na przykładzie Łodzi - Krzysztof Fortuniak

3299
3299

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Turystyka Turystyka

6409
6409

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego - Tomasz Wolski Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego - Tomasz Wolski

7599
7599

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Spatial development of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of the 21st Century - Mykola Habrel, Tadeusz Marszał Spatial development of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of the 21st Century - Mykola Habrel, Tadeusz Marszał

2199
2199

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii - Marzena Szostakiewicz-Hołownia Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii - Marzena Szostakiewicz-Hołownia

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Gold in technologenous placers of Lower Silesia, Poland - Jan Wierchowiec Gold in technologenous placers of Lower Silesia, Poland - Jan Wierchowiec

5499
5499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium - Tomasz Zaborowski Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium - Tomasz Zaborowski

4999
4999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym Południu - Mirosława Czerny Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym Południu - Mirosława Czerny

2999
2999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

A guide to the Geological Garden at Collegium Geographicum - Jan Ziomek A guide to the Geological Garden at Collegium Geographicum - Jan Ziomek

1920
1920

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Turystyka Turystyka

3491
3491

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Budowanie prężności miast europejskich w kontekście procesu kurczenia - Iwona Pielesiak, Agnieszka Ogrodowczyk Budowanie prężności miast europejskich w kontekście procesu kurczenia - Iwona Pielesiak, Agnieszka Ogrodowczyk

3732
3732

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geografia humanistyczna miasta - Dobiesław Jędrzejczyk Geografia humanistyczna miasta - Dobiesław Jędrzejczyk

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century - Mykola Habrel, Monika Mularska-Kucharek Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century - Mykola Habrel, Monika Mularska-Kucharek

3299
3299

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim - Szymon Wiśniewski Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim - Szymon Wiśniewski

3317
3317

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970) - Bożena Degórska Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970) - Bożena Degórska

4499
4499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Potencjał leczniczy klimatu Polski - Magdalena Kuchcik, Krzysztof Błażejczyk Potencjał leczniczy klimatu Polski - Magdalena Kuchcik, Krzysztof Błażejczyk

2981
2981

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Studia z nauk technicznych Zeszyt 4 Studia z nauk technicznych Zeszyt 4

2599
2599

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia - Magdalena Deptuła Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia - Magdalena Deptuła

3799
3799

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ukraina Przyroda - Ludność - Gospodarka - Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński Ukraina Przyroda - Ludność - Gospodarka - Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński

3899
3899

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej - Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej - Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu Zastosowanie technologii naziemnego skaningu

3166
3166

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Wodne dylematy urbanizacji - Piotr Kowalczak Wodne dylematy urbanizacji - Piotr Kowalczak

3193
3193

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ewolucja kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego na przykładzie platynonośnej paleoproterozoicznej intru - Miłosz Huber Ewolucja kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego na przykładzie platynonośnej paleoproterozoicznej intru - Miłosz Huber

3499
3499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji - Marcin Kopeć Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji - Marcin Kopeć

3412
3412

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

The influence of extreme phenomena on the natural enviroment and human living conditions The influence of extreme phenomena on the natural enviroment and human living conditions

1999
1999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim - Maria Borowska-Stefańska Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim - Maria Borowska-Stefańska

3317
3317

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Regiony trąb powietrznych w Polsce - meteorologiczne uwarunkowania oraz rozkład przestrzenny i czasowy - Szymon Walczakiewicz Regiony trąb powietrznych w Polsce - meteorologiczne uwarunkowania oraz rozkład przestrzenny i czasowy - Szymon Walczakiewicz

4999
4999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich - Grzegorz Niedźwiedzki, Piotr Szrek Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich - Grzegorz Niedźwiedzki, Piotr Szrek

2100
2100

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Statystyka. Podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji - Iwona Jażdżewska Statystyka. Podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji - Iwona Jażdżewska

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Problematyka geodezyjno-prawna w procesie... - Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Agnieszka Cienciała Problematyka geodezyjno-prawna w procesie... - Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Agnieszka Cienciała

2622
2622

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kartografia i geowizualizacja - Beata Medyńska-Gulij Kartografia i geowizualizacja - Beata Medyńska-Gulij

4786
4786

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni