Czarnobyl na DVD
KSIĄŻKA

Kocham Podlasie - Adam Falkowski Kocham Podlasie - Adam Falkowski

2838
2838

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Bieszczadzkie Losy - Andrzej Potocki Bieszczadzkie Losy - Andrzej Potocki

4999
4999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA / CD

Geodezja - Wiesław Kosiński Geodezja - Wiesław Kosiński

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy do - Tomasz Jaworski Późnoglacjalny i holoceński rozwój dolinek erozyjno-denudacyjnych na wybranych przykładach zboczy do - Tomasz Jaworski

9999
9999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Sandomierskie Góry Świętokrzyskie (Cuda Polski) - Aleksander Patkowski Sandomierskie Góry Świętokrzyskie (Cuda Polski) - Aleksander Patkowski

4799
4799

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zarys geotechniki Zarys geotechniki

6390
6390

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Etyka w turystyce Etyka w turystyce

4299
4299

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Wielkopolska Atlas turystyczno-drogowy 1:75 000 Wielkopolska Atlas turystyczno-drogowy 1:75 000

2521
2521

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010 - Joanna Uscka-Kowalkowska Bezpośrednie promieniowanie słoneczne w Polsce w latach 1966-2010 - Joanna Uscka-Kowalkowska

6499
6499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geomorfologia - Piotr Migoń Geomorfologia - Piotr Migoń

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Identyfikacja typów przestrzeni publicznej - Agnieszka Kępkowicz Identyfikacja typów przestrzeni publicznej - Agnieszka Kępkowicz

5999
5999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kraje rozwijające się na początku XXI wieku Wybrane problemy Kraje rozwijające się na początku XXI wieku Wybrane problemy

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Modelowanie procesów odprowadzania do Bałtyku związków biogennych - Mieczysław S. Ostojski Modelowanie procesów odprowadzania do Bałtyku związków biogennych - Mieczysław S. Ostojski

4999
4999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich - Grzegorz Niedźwiedzki, Piotr Szrek Na tropach praczworonoga w Górach Świętokrzyskich - Grzegorz Niedźwiedzki, Piotr Szrek

2999
2999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Przegląd Geofizyczny Rocznik LIV 2009 zesz.1-2 Przegląd Geofizyczny Rocznik LIV 2009 zesz.1-2

2499
2499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich - Aleksandra Jezierska-Thöle Rozwój obszarów wiejskich Polski Północnej i Zachodniej oraz Niemiec Wschodnich - Aleksandra Jezierska-Thöle

6499
6499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rozwój w warunkach pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Rozwój w warunkach pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii - Marzena Szostakiewicz-Hołownia Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii - Marzena Szostakiewicz-Hołownia

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Turystyka Turystyka

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Warunki życia oraz usługi społeczne w Gdyni - Grzegorz Masik, Iwona Sagan Warunki życia oraz usługi społeczne w Gdyni - Grzegorz Masik, Iwona Sagan

2499
2499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

książka

Wielka Encyklopedia Geografii Oxford 01 / Europa Wielka Encyklopedia Geografii Oxford 01 / Europa

2990
2990

Wysyłamy w 24h

książka / DVD

Wielka Encyklopedia Geografii Oxford 07 / Dziki Świat Zwierząt 07: Wilk - Legendarny Myśliwy Wielka Encyklopedia Geografii Oxford 07 / Dziki Świat Zwierząt 07: Wilk - Legendarny Myśliwy

2990
2990

Wysyłamy w 24h

książka / DVD

Wielka Encyklopedia Geografii Oxford 10 / Dziki Świat Zwierząt 10: Niedźwiedzie - Groźne Maskotki Wielka Encyklopedia Geografii Oxford 10 / Dziki Świat Zwierząt 10: Niedźwiedzie - Groźne Maskotki

2990
2990

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Turystyka Wybrane zagadnienia Turystyka Wybrane zagadnienia

4186
4186

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka - Elżbieta Zuzańska- Żyśko Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka - Elżbieta Zuzańska- Żyśko

6943
6943

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast - Danuta Stawasz Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast - Danuta Stawasz

5999
5999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geografia ekonomiczna - Kazimierz Kuciński Geografia ekonomiczna - Kazimierz Kuciński

5899
5899

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ochrona prawna zasobów naturalnych - Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Jerzy Stelmasiak Ochrona prawna zasobów naturalnych - Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Jerzy Stelmasiak

4199
4199

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Krótkie Wprowadzenie 11 Zmiany klimatu - Mark Maslin, Katarzyna Dośpiał-Borysiak Krótkie Wprowadzenie 11 Zmiany klimatu - Mark Maslin, Katarzyna Dośpiał-Borysiak

2999
2999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Chmury i pogoda - Dorota Matuszko Chmury i pogoda - Dorota Matuszko

3324
3324

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim - Jan Parafiniuk Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim - Jan Parafiniuk

4999
4999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ekoturystyka - Dominika Zaręba Ekoturystyka - Dominika Zaręba

4999
4999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku - Piotr Hulisz Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku - Piotr Hulisz

5499
5499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geologia regionalna Polski - Ewa Stupnicka, Marzena Stempień-Sałek Geologia regionalna Polski - Ewa Stupnicka, Marzena Stempień-Sałek

5999
5999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

GIS w wodociągach i kanalizacji - Marian Kwietniewski GIS w wodociągach i kanalizacji - Marian Kwietniewski

5999
5999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Gold in technologenous placers of Lower Silesia, Poland - Jan Wierchowiec Gold in technologenous placers of Lower Silesia, Poland - Jan Wierchowiec

5499
5499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Instrumenty wspólnej polityki rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich - Mirosław Biczkowski Instrumenty wspólnej polityki rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich - Mirosław Biczkowski

11999
11999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Laboratoryjne badania gruntów i gleb - Elżbieta Myślińska Laboratoryjne badania gruntów i gleb - Elżbieta Myślińska

4499
4499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy - Mikołaj Madurowicz Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy - Mikołaj Madurowicz

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Pochodzenie węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy w warunkach naturalnych - Dorota Porowska Pochodzenie węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy w warunkach naturalnych - Dorota Porowska

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium - Tomasz Zaborowski Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium - Tomasz Zaborowski

4999
4999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej - Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej - Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym Południu - Mirosława Czerny Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym Południu - Mirosława Czerny

2999
2999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Sustainable development in peripheral regions Sustainable development in peripheral regions

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Trwałość współpracy przygranicznej - Katarzyna Szmigiel-Rawska, Sylwia Dołzbłasz Trwałość współpracy przygranicznej - Katarzyna Szmigiel-Rawska, Sylwia Dołzbłasz

2958
2958

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego

5499
5499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zróżnicowanie właciwości fizycznych i mechanicznych iłów warwowych - Zbigniew Piotr Zawrzykraj Zróżnicowanie właciwości fizycznych i mechanicznych iłów warwowych - Zbigniew Piotr Zawrzykraj

3999
3999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

A guide to the Geological Garden at Collegium Geographicum - Jan Ziomek A guide to the Geological Garden at Collegium Geographicum - Jan Ziomek

2499
2499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni