Czwarty album Ed Sheerana!
KSIĄŻKA

Identyfikacja typów przestrzeni publicznej - Agnieszka Kępkowicz Identyfikacja typów przestrzeni publicznej - Agnieszka Kępkowicz

5999
5999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Pochodzenie węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy w warunkach naturalnych - Dorota Porowska Pochodzenie węgla nieorganicznego w wodach podziemnych strefy hipergenezy w warunkach naturalnych - Dorota Porowska

3499
3499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zróżnicowanie właciwości fizycznych i mechanicznych iłów warwowych - Zbigniew Piotr Zawrzykraj Zróżnicowanie właciwości fizycznych i mechanicznych iłów warwowych - Zbigniew Piotr Zawrzykraj

3999
3999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Turystyka Wybrane zagadnienia Turystyka Wybrane zagadnienia

4518
4518

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym - Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym - Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka

9999
9999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Sustainable development in peripheral regions Sustainable development in peripheral regions

5299
5299

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym Południu - Mirosława Czerny Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym Południu - Mirosława Czerny

2999
2999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego - Tomasz Wolski Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego - Tomasz Wolski

7599
7599

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geografia humanistyczna miasta - Dobiesław Jędrzejczyk Geografia humanistyczna miasta - Dobiesław Jędrzejczyk

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Regionalne i lokalne uwarunkowania... - Paweł Zieliński Regionalne i lokalne uwarunkowania... - Paweł Zieliński

3011
3011

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ukraina Przyroda - Ludność - Gospodarka - Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński Ukraina Przyroda - Ludność - Gospodarka - Fedir Zastawnyj, Witold Kusiński

3899
3899

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Problematyka geodezyjno-prawna w procesie... - Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Agnieszka Cienciała Problematyka geodezyjno-prawna w procesie... - Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Agnieszka Cienciała

2480
2480

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Geologia regionalna Polski - Ewa Stupnicka, Marzena Stempień-Sałek Geologia regionalna Polski - Ewa Stupnicka, Marzena Stempień-Sałek

5441
5441

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji - Marcin Kopeć Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji - Marcin Kopeć

4999
4999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Gold in technologenous placers of Lower Silesia, Poland - Jan Wierchowiec Gold in technologenous placers of Lower Silesia, Poland - Jan Wierchowiec

5499
5499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium - Tomasz Zaborowski Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium - Tomasz Zaborowski

4999
4999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Geologiczna historia Polski - Marek Narkiewicz Geologiczna historia Polski - Marek Narkiewicz

5999
5999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym

3999
3999

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Warunki życia oraz usługi społeczne w Gdyni - Grzegorz Masik, Iwona Sagan Warunki życia oraz usługi społeczne w Gdyni - Grzegorz Masik, Iwona Sagan

1867
1867

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Geomorfologia - Piotr Migoń Geomorfologia - Piotr Migoń

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ewolucja kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego na przykładzie platynonośnej paleoproterozoicznej intru - Miłosz Huber Ewolucja kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego na przykładzie platynonośnej paleoproterozoicznej intru - Miłosz Huber

3499
3499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Krótkie Wprowadzenie 11 Zmiany klimatu - Mark Maslin, Katarzyna Dośpiał-Borysiak Krótkie Wprowadzenie 11 Zmiany klimatu - Mark Maslin, Katarzyna Dośpiał-Borysiak

2999
2999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami - Tomasz Komornicki, Piotr Korcelli Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami - Tomasz Komornicki, Piotr Korcelli

2594
2594

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

System stoku zmywowego i jego modelowanie - Grzegorz Janicki System stoku zmywowego i jego modelowanie - Grzegorz Janicki

3999
3999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Dynamika lądolodu warty w strefie marginalnej Dynamika lądolodu warty w strefie marginalnej

3226
3226

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century - Mykola Habrel, Monika Mularska-Kucharek Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century - Mykola Habrel, Monika Mularska-Kucharek

2443
2443

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na świecie - Małgorzata Telecka, Grzegorz Gajek Nazewnictwo geograficzne o polskiej genezie na świecie - Małgorzata Telecka, Grzegorz Gajek

3999
3999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Regiony trąb powietrznych w Polsce - meteorologiczne uwarunkowania oraz rozkład przestrzenny i czasowy - Szymon Walczakiewicz Regiony trąb powietrznych w Polsce - meteorologiczne uwarunkowania oraz rozkład przestrzenny i czasowy - Szymon Walczakiewicz

3740
3740

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku - Piotr Hulisz Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku - Piotr Hulisz

4791
4791

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Gleboznawstwo doświadczenia i wyzwania... Gleboznawstwo doświadczenia i wyzwania...

2397
2397

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Obsługa ruchu turystycznego Obsługa ruchu turystycznego

4999
4999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Kształtowanie sieci dróg na obszarach wiejskich - Wioleta Krupowicz Kształtowanie sieci dróg na obszarach wiejskich - Wioleta Krupowicz

2910
2910

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu Zastosowanie technologii naziemnego skaningu

2993
2993

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Statystyka. Podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji - Iwona Jażdżewska Statystyka. Podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji - Iwona Jażdżewska

3999
3999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Krajobrazy winiarskie Europy Krajobrazy winiarskie Europy

4499
4499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970) - Bożena Degórska Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770-1970) - Bożena Degórska

4499
4499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Laboratoryjne badania gruntów i gleb - Elżbieta Myślińska Laboratoryjne badania gruntów i gleb - Elżbieta Myślińska

4499
4499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Studia z nauk technicznych Zeszyt 4 Studia z nauk technicznych Zeszyt 4

2186
2186

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Rozwój w warunkach pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Rozwój w warunkach pustynnych: oazy Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

3499
3499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nauka o klimacie - Marcin Popkiewicz, Szymon Malinowski, Aleksandra Kardaś Nauka o klimacie - Marcin Popkiewicz, Szymon Malinowski, Aleksandra Kardaś

6099
6099

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Generalizacja map statystycznych - Paweł Cebrykow Generalizacja map statystycznych - Paweł Cebrykow

2657
2657

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Turystyka Turystyka

6999
6999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Krajobraz w planowaniu przestrzennym Krajobraz w planowaniu przestrzennym

2397
2397

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim - Jan Parafiniuk Dwa wieki nauk mineralogicznych na Uniwersytecie Warszawskim - Jan Parafiniuk

4999
4999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia - Magdalena Deptuła Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia - Magdalena Deptuła

3237
3237

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii - Marzena Szostakiewicz-Hołownia Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii - Marzena Szostakiewicz-Hołownia

3167
3167

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Krajoznawstwo tradycja i współczesność - Hanna Prószyńska-Bordas Krajoznawstwo tradycja i współczesność - Hanna Prószyńska-Bordas

5999
5999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7 - A. Dąbska, A. Golębiewska Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7 - A. Dąbska, A. Golębiewska

3499
3499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Energetyka w kierunku nowej polityki energetyc Energetyka w kierunku nowej polityki energetyc

5211
5211

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim - Maria Borowska-Stefańska Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim - Maria Borowska-Stefańska

3317
3317

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni