Auta 3
KSIĄŻKA

Quellentexte zur Deutschsprachigen Literatur und Kultur. Band 5. Von 1950 bis zur Gegenwart Quellentexte zur Deutschsprachigen Literatur und Kultur. Band 5. Von 1950 bis zur Gegenwart

2399
2399

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Literatura włoska w toku. Tom 2 Literatura włoska w toku. Tom 2

2501
2501

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Przyszłość semiotyki - Umberto Eco Przyszłość semiotyki - Umberto Eco

2399
2399

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Tragedia polska drugiej połowy XIX wieku - wzorce i odstępstwa - Marek Dybizbański Tragedia polska drugiej połowy XIX wieku - wzorce i odstępstwa - Marek Dybizbański

3153
3153

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Trudne lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom Trudne lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom

2592
2592

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Niezapomniane cytaty. Nieśmiertelne słowa i hi - Terry Breverton Niezapomniane cytaty. Nieśmiertelne słowa i hi - Terry Breverton

4332
4332

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Explorations in the Acoustics of English Sounds - Wiktor Gonet Explorations in the Acoustics of English Sounds - Wiktor Gonet

3999
3999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Najnowsze słownictwo a współczesne media elektorniczne - Praca zbiorowa Najnowsze słownictwo a współczesne media elektorniczne - Praca zbiorowa

3000
3000

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Na progu słowa - Anna Kamieńska Na progu słowa - Anna Kamieńska

2352
2352

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Zadanie. Chaskiel Tadeusza Różewicza - Paweł Stępień Zadanie. Chaskiel Tadeusza Różewicza - Paweł Stępień

3199
3199

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Miłosz wobec Conrada. 1948-1959 - Jolanta Dudek Miłosz wobec Conrada. 1948-1959 - Jolanta Dudek

2926
2926

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość Tadeusz Różewicz i nowoczesna tożsamość

3602
3602

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Tekst jako uobecnienie - Juliusz Domański Tekst jako uobecnienie - Juliusz Domański

1910
1910

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

O języku pospolitym - Dante O języku pospolitym - Dante

1798
1798

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Chilam Balam z Chumayel Majów Księga Przepowiedni Chilam Balam z Chumayel Majów Księga Przepowiedni

3870
3870

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Słownik polsko@polski z Miodkiem (Tom 2) - Jan Miodek Słownik polsko@polski z Miodkiem (Tom 2) - Jan Miodek

4666
4666

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Notes Herbertowski - Marek Zagańczyk Notes Herbertowski - Marek Zagańczyk

2021
2021

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Władza i polityka w literaturze political fiction: prawda czy fikcja? - Łukasz Jan Berezowski Władza i polityka w literaturze political fiction: prawda czy fikcja? - Łukasz Jan Berezowski

4553
4553

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Narody i narodowości Przewodnik po lekturach. Tom 1 - Michał Jagiełło Narody i narodowości Przewodnik po lekturach. Tom 1 - Michał Jagiełło

3151
3151

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Walka z wyrazami obcymi w Niemczech - historia i współczesność - Ryszard Lipczuk Walka z wyrazami obcymi w Niemczech - historia i współczesność - Ryszard Lipczuk

3396
3396

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Stulecie Sadu rozstajnego - Marian Stala, Urszula M. Pilch Stulecie Sadu rozstajnego - Marian Stala, Urszula M. Pilch

2926
2926

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Orbis Linguarum vol. 42 (twarda) Orbis Linguarum vol. 42 (twarda)

6062
6062

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Interior. Szkice Interior. Szkice

2328
2328

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Graczki. Zabawki i zabawy śląskie - Marek Szołtysek Graczki. Zabawki i zabawy śląskie - Marek Szołtysek

3396
3396

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów - Rigels Halili Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów - Rigels Halili

3208
3208

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy - Barbara Pędzich Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy - Barbara Pędzich

3311
3311

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Między wizją literacką i prawdą dziejową. Nad Trylogią Henryka Sienkiewicza studia i szkice - Marceli Kosman Między wizją literacką i prawdą dziejową. Nad Trylogią Henryka Sienkiewicza studia i szkice - Marceli Kosman

1867
1867

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Pieśni szarej godziny. Elegie staroangielskie z Kodeksu Exeter Pieśni szarej godziny. Elegie staroangielskie z Kodeksu Exeter

3620
3620

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Epifania pustki - Joanna Wolska-Lenarczyk Epifania pustki - Joanna Wolska-Lenarczyk

4128
4128

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej

3395
3395

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Adaptacje literatury amerykańskiej. Literatura na ekranie - Rafał Syska Adaptacje literatury amerykańskiej. Literatura na ekranie - Rafał Syska

3385
3385

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Italica Wratislaviensia 3/2012 - Justyna Łukaszewicz, Davide Artico, Katarzyna Biernacka-Licznar Italica Wratislaviensia 3/2012 - Justyna Łukaszewicz, Davide Artico, Katarzyna Biernacka-Licznar

3899
3899

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce 1956 - 1989 - Monika Wójciak Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce 1956 - 1989 - Monika Wójciak

3396
3396

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Rhetorica regina artis scientiaeque - Sławomir Górzyński Rhetorica regina artis scientiaeque - Sławomir Górzyński

4655
4655

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Język polski. Wykłady z metodyki - Zofia Agnieszka Kłakówna Język polski. Wykłady z metodyki - Zofia Agnieszka Kłakówna

5599
5599

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej - Andrzej Hemej Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej - Andrzej Hemej

3199
3199

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta - Małgorzata Mikołajczak (red.) Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta - Małgorzata Mikołajczak (red.)

2450
2450

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Tatry huczą gnozą! O gnozie w twórczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego - Krystyna Bezubik Tatry huczą gnozą! O gnozie w twórczości prozatorskiej Tadeusza Micińskiego - Krystyna Bezubik

2910
2910

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Etyka interpretacji tekstu literackiego Etyka interpretacji tekstu literackiego

4128
4128

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Kształt znaczącego - Walter B. Michaels Kształt znaczącego - Walter B. Michaels

3396
3396

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Językowa projekcja emocji w wypowiedziach dzieci - Urszula Jęczeń Językowa projekcja emocji w wypowiedziach dzieci - Urszula Jęczeń

3676
3676

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Interferenzbedingte Sprachfehler im lexikalischen und grammatischen Subsystem des Deutschen bei polnischen Germanistikstudenten Interferenzbedingte Sprachfehler im lexikalischen und grammatischen Subsystem des Deutschen bei polnischen Germanistikstudenten

3799
3799

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Oblicza polszczyzny Oblicza polszczyzny

3395
3395

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Metafory w naszym życiu Metafory w naszym życiu

4154
4154

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Słownik polsko@polski z Miodkiem (Tom 3) - Jan Miodek Słownik polsko@polski z Miodkiem (Tom 3) - Jan Miodek

3499
3499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Semantyka Rosji na Bałkanach - Jolanta Sujecka (red.) Semantyka Rosji na Bałkanach - Jolanta Sujecka (red.)

3396
3396

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej - Maja Pawłowska Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej - Maja Pawłowska

1293
1293

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Norwescy pisarze 1960-2010. Interpretacja opowiadań - Harald Nilsen Norwescy pisarze 1960-2010. Interpretacja opowiadań - Harald Nilsen

2699
2699

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Sprawy czeskie w polskich drukach drugiego obiegu Sprawy czeskie w polskich drukach drugiego obiegu

3045
3045

Wysyłamy w 24h

KSIĄŻKA

Retoryka klasyczna i retoryka współczesna - Cyprian Mielczarski Retoryka klasyczna i retoryka współczesna - Cyprian Mielczarski

2699
2699

Wysyłamy w 72h