Promocja Disney - kupując te produkty otrzymasz piórnik gratis!
KSIĄŻKA

Wprowadzenie do geotechniki - Jacek Pieczyrak Wprowadzenie do geotechniki - Jacek Pieczyrak

3920
3920

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych - Cezary Madryas, Bogdan Przybyła, Leszek Wysocki Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych - Cezary Madryas, Bogdan Przybyła, Leszek Wysocki

4900
4900

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ruchome obciążenia obiektów mostowych - Czesław Machelski Ruchome obciążenia obiektów mostowych - Czesław Machelski

3267
3267

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Trwałość obiektów mostowych Trwałość obiektów mostowych

5880
5880

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Zdrowy dom Zdrowy dom

7544
7544

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Projektowanie fundam. bezpośred. według Eurokodu 7 - Olgierd Puła Projektowanie fundam. bezpośred. według Eurokodu 7 - Olgierd Puła

1764
1764

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Mosty w dziejach Polski - Jan Biliszczuk Mosty w dziejach Polski - Jan Biliszczuk

19599
19599

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Ekologia w budownictwie Ekologia w budownictwie

3920
3920

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Mosty wstęgowe - Jan Biliszczuk Mosty wstęgowe - Jan Biliszczuk

2699
2699

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Konstrukcje metalowe cz. 2 - Kazimierz Rykaluk Konstrukcje metalowe cz. 2 - Kazimierz Rykaluk

4899
4899

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Fundamenty palowe według Eurokodu 7 - Puła Olgierd Fundamenty palowe według Eurokodu 7 - Puła Olgierd

1568
1568

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych - Grzegorz Wandzik, Jacek Hulimka, Arkadiusz Bula Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych - Grzegorz Wandzik, Jacek Hulimka, Arkadiusz Bula

4768
4768

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Budownictwo zrównow z elementami certyfikacji energetycznej Budownictwo zrównow z elementami certyfikacji energetycznej

3920
3920

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Wybrane zagadnienia modelowania przęseł mostów - Wojciech Lorenz, Maciej Kożuch, Sebastian Balcerowiak Wybrane zagadnienia modelowania przęseł mostów - Wojciech Lorenz, Maciej Kożuch, Sebastian Balcerowiak

3499
3499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Belkowe mosty betonowe Belkowe mosty betonowe

2999
2999

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych - Janusz Pędziwiatr Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych - Janusz Pędziwiatr

3430
3430

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Modelowanie sprężenia mostów - Czesław Machelski Modelowanie sprężenia mostów - Czesław Machelski

2940
2940

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Duże mosty wieloprzęsłowe Duże mosty wieloprzęsłowe

6499
6499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Mosty zespolone stalowo-betonowe - Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki Mosty zespolone stalowo-betonowe - Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki

7582
7582

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Mosty. Przemiany w projektowaniu i technice budowy Mosty. Przemiany w projektowaniu i technice budowy

6499
6499

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Konstrukcje metalowe cz.1 - Kazimierz Rykaluk Konstrukcje metalowe cz.1 - Kazimierz Rykaluk

4899
4899

Wysyłamy w ciągu 2‑7 dni

KSIĄŻKA

Obróbka skrawaniem - Wiesław Olszak Obróbka skrawaniem - Wiesław Olszak

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Trwałość budynków i budowli Trwałość budynków i budowli

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Beton ekspansywny - Mieczysław Król, Wiktor Tur Beton ekspansywny - Mieczysław Król, Wiktor Tur

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Blachy fałdowe w bud stalowym - Jan Bródka, Rafał Garncarek, Krzysztof Miłaczewski Blachy fałdowe w bud stalowym - Jan Bródka, Rafał Garncarek, Krzysztof Miłaczewski

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspres. Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspres.

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Mosty betonowe wznoszone metodą sekcja po sekcji Mosty betonowe wznoszone metodą sekcja po sekcji

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Ekologia a budownictwo Ekologia a budownictwo

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Zbiór zadań z mechaniki budowli Zbiór zadań z mechaniki budowli

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Betony cementowe Betony cementowe

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa - Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa - Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo - powłokowych - Czesław Machelski Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo - powłokowych - Czesław Machelski

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Systemy oddymiania budynków Systemy oddymiania budynków

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Nasze osiągnięcia w budowie mostów Nasze osiągnięcia w budowie mostów

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowanie, utrzymanie Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowanie, utrzymanie

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych - Kalikst Grabiec, Janina Bogucka Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych - Kalikst Grabiec, Janina Bogucka

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Katalog elementów budowlanych Katalog elementów budowlanych

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość - Jan Biliszczuk Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość - Jan Biliszczuk

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Autocad w architekturze krajobrazu Autocad w architekturze krajobrazu

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Wentylacja pożarowa. Oddymianie Wentylacja pożarowa. Oddymianie

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych - Czesław Machelski Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych - Czesław Machelski

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Nawisowy most przez rzekę Odrę - Czesław Machelski, Marcin Lewandowski Nawisowy most przez rzekę Odrę - Czesław Machelski, Marcin Lewandowski

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Zagrożenia biologiczne w budynku - Bronisław Zyska Zagrożenia biologiczne w budynku - Bronisław Zyska

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Konstrukcje metalowe cz. 3 - Kazimierz Rykaluk Konstrukcje metalowe cz. 3 - Kazimierz Rykaluk

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych

Artykuł niedostępny