Blu-ray 3D w cenie 39,99 zł
KSIĄŻKA

Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych - Grzegorz Wandzik, Jacek Hulimka, Arkadiusz Bula Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych - Grzegorz Wandzik, Jacek Hulimka, Arkadiusz Bula

4768
4768

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Projektowanie fundam. bezpośred. według Eurokodu 7 - Olgierd Puła Projektowanie fundam. bezpośred. według Eurokodu 7 - Olgierd Puła

1470
1470

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Wprowadzenie do geotechniki - Jacek Pieczyrak Wprowadzenie do geotechniki - Jacek Pieczyrak

3267
3267

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Modelowanie sprężenia mostów - Czesław Machelski Modelowanie sprężenia mostów - Czesław Machelski

2940
2940

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Podstawy dynamiki budowli - Tadeusz Chmielewski, Zbigniew Zembaty Podstawy dynamiki budowli - Tadeusz Chmielewski, Zbigniew Zembaty

3851
3851

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zagrożenia biologiczne w budynku - Bronisław Zyska Zagrożenia biologiczne w budynku - Bronisław Zyska

3270
3270

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Mikrotunelowanie Mikrotunelowanie

4492
4492

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ekologia w budownictwie Ekologia w budownictwie

3920
3920

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Fundamenty palowe według Eurokodu 7 - Puła Olgierd Fundamenty palowe według Eurokodu 7 - Puła Olgierd

1307
1307

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych - Janusz Pędziwiatr Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych - Janusz Pędziwiatr

2858
2858

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

6940
6940

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Mosty zespolone stalowo-betonowe - Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki Mosty zespolone stalowo-betonowe - Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki

6303
6303

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Konstrukcje metalowe cz. 2 - Kazimierz Rykaluk Konstrukcje metalowe cz. 2 - Kazimierz Rykaluk

4899
4899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Duże mosty wieloprzęsłowe Duże mosty wieloprzęsłowe

6499
6499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Ruchome obciążenia obiektów mostowych - Czesław Machelski Ruchome obciążenia obiektów mostowych - Czesław Machelski

3267
3267

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych - Kalikst Grabiec, Janina Bogucka Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych - Kalikst Grabiec, Janina Bogucka

4503
4503

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Trwałość obiektów mostowych Trwałość obiektów mostowych

5880
5880

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Pęknięcia w konstrukcjach stalowych - Kazimierz Rykaluk Pęknięcia w konstrukcjach stalowych - Kazimierz Rykaluk

2587
2587

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Mosty. Przemiany w projektowaniu i technice budowy Mosty. Przemiany w projektowaniu i technice budowy

5390
5390

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Konstrukcje metalowe cz.1 - Kazimierz Rykaluk Konstrukcje metalowe cz.1 - Kazimierz Rykaluk

4899
4899

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Mosty hybrydowe Mosty hybrydowe

4900
4900

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Zdrowy dom Zdrowy dom

8407
8407

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Wybrane zagadnienia modelowania przęseł mostów - Wojciech Lorenz, Maciej Kożuch, Sebastian Balcerowiak Wybrane zagadnienia modelowania przęseł mostów - Wojciech Lorenz, Maciej Kożuch, Sebastian Balcerowiak

3499
3499

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Belkowe mosty betonowe Belkowe mosty betonowe

2999
2999

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Budownictwo zrównow z elementami certyfikacji energetycznej Budownictwo zrównow z elementami certyfikacji energetycznej

3920
3920

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Mosty wstęgowe - Jan Biliszczuk Mosty wstęgowe - Jan Biliszczuk

2699
2699

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych - Cezary Madryas, Bogdan Przybyła, Leszek Wysocki Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych - Cezary Madryas, Bogdan Przybyła, Leszek Wysocki

4900
4900

Wysyłamy w 72h

KSIĄŻKA

Fundamentowanie. Projektowanie posadowień - Olgierd Puła, Czesław Rybak Fundamentowanie. Projektowanie posadowień - Olgierd Puła, Czesław Rybak

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Mosty w dziejach Polski - Jan Biliszczuk Mosty w dziejach Polski - Jan Biliszczuk

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Obróbka skrawaniem - Wiesław Olszak Obróbka skrawaniem - Wiesław Olszak

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowanie, utrzymanie Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowanie, utrzymanie

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Trwałość budynków i budowli Trwałość budynków i budowli

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Współczesne technologie budowy mostów Współczesne technologie budowy mostów

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Mosty betonowe wznoszone metodą sekcja po sekcji Mosty betonowe wznoszone metodą sekcja po sekcji

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Dachy - Tomasz Błaszczyński Dachy - Tomasz Błaszczyński

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Projektowanie i budowa betonowych sil. na kiszonki - Sylwester Kobielak, Edward Hutnik Projektowanie i budowa betonowych sil. na kiszonki - Sylwester Kobielak, Edward Hutnik

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Prefabrykacja w mostownictwie Prefabrykacja w mostownictwie

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Ekologia a budownictwo Ekologia a budownictwo

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Aktualne realizacje mostowe Aktualne realizacje mostowe

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Zbiór zadań z mechaniki budowli Zbiór zadań z mechaniki budowli

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Blachy fałdowe w bud stalowym - Jan Bródka, Rafał Garncarek, Krzysztof Miłaczewski Blachy fałdowe w bud stalowym - Jan Bródka, Rafał Garncarek, Krzysztof Miłaczewski

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Betony cementowe Betony cementowe

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa - Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa - Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk

Artykuł niedostępny

KSIĄŻKA

Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo - powłokowych - Czesław Machelski Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo - powłokowych - Czesław Machelski

Artykuł niedostępny