CD (AUDIOBOOK)
Biblia - Śladami Chrystusa (Wybrane Teksty Ewangelii) [AUDIOBOOK] [4CD]

Artykuł niedostępny

Powiadom gdy będzie dostępny

Kategoria Literatura piękna polska | Edukacyjne, Lektury
Powiązania Lektury szkolne - Szkoła podstawowa 4-6 - wydania audiobook
Autor Opracowanie zbiorowe
Wykonawca Ryszard Ronczewski
Lista utworów
 • CD 1:
 • 1. Zwiastowanie: Prolog: Katechizm Kościoła Katolickiego - Ryszard Ronczewski
 • 2. Zwiastowanie: Świadomość - Ryszard Ronczewski
 • 3. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Jana 1, 1-8 - Ryszard Ronczewski
 • 4. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 1, 26-38 - Ryszard Ronczewski
 • 5. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 1, 18-25 - Ryszard Ronczewski
 • 6. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 2, 1-7 - Ryszard Ronczewski
 • 7. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 2, 1-12 - Ryszard Ronczewski
 • 8. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 2, 8-20 - Ryszard Ronczewski
 • 9. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 2, 21-35 - Ryszard Ronczewski
 • 10. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 2, 13-23 - Ryszard Ronczewski
 • 11. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Marka 1, 1-8 - Ryszard Ronczewski
 • 12. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 3, 13-17 - Ryszard Ronczewski
 • 13. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 2, 41-52 - Ryszard Ronczewski
 • 14. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 4, 1-11 - Ryszard Ronczewski
więcej
Opis Teksty Biblii Tysiąclecia z podkładem muzycznym zawarte na 4 płytach CD, w tematycznych częściach:
cz.1 Zwiastowanie
cz.2 Nauczanie
cz.3 Ukrzyżowanie
cz.4 Zmartwychwstanie
EAN 5907577141028
Dział CD (AUDIOBOOK)
Autor Opracowanie zbiorowe
Wykonawca Ryszard Ronczewski
Liczba nośników [4xCD]
 • CD 1:
 • 1. Zwiastowanie: Prolog: Katechizm Kościoła Katolickiego - Ryszard Ronczewski
 • 2. Zwiastowanie: Świadomość - Ryszard Ronczewski
 • 3. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Jana 1, 1-8 - Ryszard Ronczewski
 • 4. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 1, 26-38 - Ryszard Ronczewski
 • 5. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 1, 18-25 - Ryszard Ronczewski
 • 6. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 2, 1-7 - Ryszard Ronczewski
 • 7. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 2, 1-12 - Ryszard Ronczewski
 • 8. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 2, 8-20 - Ryszard Ronczewski
 • 9. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 2, 21-35 - Ryszard Ronczewski
 • 10. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 2, 13-23 - Ryszard Ronczewski
 • 11. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Marka 1, 1-8 - Ryszard Ronczewski
 • 12. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 3, 13-17 - Ryszard Ronczewski
 • 13. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 2, 41-52 - Ryszard Ronczewski
 • 14. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 4, 1-11 - Ryszard Ronczewski
 • 15. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Jana 1, 19-34 - Ryszard Ronczewski
 • 16. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 3, 23-38 - Ryszard Ronczewski
 • 17. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 4, 23-25; 5, 1-12 - Ryszard Ronczewski
 • 18. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Jana 2, 13-25 - Ryszard Ronczewski
 • 19. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Jana 1, 35-51 - Ryszard Ronczewski
 • 20. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Jana 2, 1-11 - Ryszard Ronczewski
 • 21. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 5, 13-16; 20-22; 26-28; 32-45 - Ryszard Ronczewski
 • 22. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 6, 1; 5; 8-15 - Ryszard Ronczewski
 • 23. Zwiastowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 6, 16; 19-21; 25-27; 7, 1-2; 7-8; 15; 21-29 - Ryszard Ronczewski
 • CD 2:
 • 1. Nauczanie: Recercare - F. Spinacino
 • 2. Nauczanie: Ewangelia wg św. Łukasza 3, 1-6 - Ryszard Ronczewski
 • 3. Nauczanie: Ewangelia wg św. Łukasza 4, 14-19 - Ryszard Ronczewski
 • 4. Nauczanie: Ewangelia wg św. Łukasza 4, 31-37 - Ryszard Ronczewski
 • 5. Nauczanie: Ewangelia wg św. Marka 4, 35-41 - Ryszard Ronczewski
 • 6. Nauczanie: Ewangelia wg św. Marka 5, 1-17 - Ryszard Ronczewski
 • 7. Nauczanie: Ewangelia wg św. Jana 3, 1-5 - Ryszard Ronczewski
 • 8. Nauczanie: Ewangelia wg św. Marka 4, 2-9; 14-20 - Ryszard Ronczewski
 • 9. Nauczanie: Ewangelia wg św. Marka 4, 21-32 - Ryszard Ronczewski
 • 10. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 12, 1-8 - Ryszard Ronczewski
 • 11. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 12, 9-21 - Ryszard Ronczewski
 • 12. Nauczanie: Ewangelia wg św. Marka 3, 7-19 - Ryszard Ronczewski
 • 13. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 12, 38-42 - Ryszard Ronczewski
 • 14. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 13, 10-17 - Ryszard Ronczewski
 • 15. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 13, 47-52 - Ryszard Ronczewski
 • 16. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 13, 53-58 - Ryszard Ronczewski
 • 17. Nauczanie: Ewangelia wg św. Jana 3, 31-36 - Ryszard Ronczewski
 • 18. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 14, 1-12 - Ryszard Ronczewski
 • 19. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 14, 22-33; 15, 1-9 ; Nauczanie: Ewangelia wg św. Jana 4, 5-10; 27-32 - Ryszard Ronczewski
 • 20. Nauczanie: Ewangelia wg św. Jana 4, 46-54 - Ryszard Ronczewski
 • 21. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 21, 23-32 - Ryszard Ronczewski
 • 22. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 19, 27-30 - Ryszard Ronczewski
 • 23. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 13, 24-30; 36-43 - Ryszard Ronczewski
 • 24. Nauczanie: Ewangelia wg św. Mateusza 16, 1-4 - Ryszard Ronczewski
 • 25. Nauczanie: Ewangelia wg św. Jana 5, 1-13; Nauczanie: Ewangelia wg św. Marka 1, 40-45 - Ryszard Ronczewski
 • 26. Nauczanie: Ewangelia wg św. Jana 6, 1-15; 7, 1-8 - Ryszard Ronczewski
 • CD 3:
 • 1. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 23, 37-39 - Ryszard Ronczewski
 • 2. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 1, 1-2 - Ryszard Ronczewski
 • 3. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Łukasza 3, 21-22 - Ryszard Ronczewski
 • 4. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Jana 10, 22-30 - Ryszard Ronczewski
 • 5. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 23, 1-36 - Ryszard Ronczewski
 • 6. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Jana 10, 31-39 - Ryszard Ronczewski
 • 7. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Jana 10, 40-42; 12, 1; 12-19 - Ryszard Ronczewski
 • 8. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 24, 1-29 - Ryszard Ronczewski
 • 9. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Jana 15, 12-13; 18; 20; 25-27; 16, 1-4 - Ryszard Ronczewski
 • 10. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Jana 16, 5; 20-21; 25-28; 33 - Ryszard Ronczewski
 • 11. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 25, 31-46 - Ryszard Ronczewski
 • 12. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Jana 17, 1-26 - Ryszard Ronczewski
 • 13. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 26, 1-14 - Ryszard Ronczewski
 • 14. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Marka 14, 12-21 - Ryszard Ronczewski
 • 15. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Jana 13, 1-20 - Ryszard Ronczewski
 • 16. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Marka 14, 22-42 - Ryszard Ronczewski
 • 17. Ukryżowanie: Crux fidelis - V. Fortunatus
 • 18. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Jana 18, 3-27 - Ryszard Ronczewski
 • 19. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Marka 14, 55-65 - Ryszard Ronczewski
 • 20. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Mateusza 27, 1-26 - Ryszard Ronczewski
 • 21. Ukryżowanie: Ewangelia wg św. Jana 19, 17-30; 32; 38-42 - Ryszard Ronczewski
 • CD 4:
 • 1. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Jana 20, 1-18, Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Łukasza 24, 13-35 - Ryszard Ronczewski
 • 2. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Jana 20, 19-20, Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Łukasza 24, 37-43 - Ryszard Ronczewski
 • 3. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Jana 20, 20-29 - Ryszard Ronczewski
 • 4. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Łukasza 24, 44-49 - Ryszard Ronczewski
 • 5. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Marka 16, 15-18 - Ryszard Ronczewski
 • 6. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Jana 21, 1-19 - Ryszard Ronczewski
 • 7. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Mateusza 28, 16-20 - Ryszard Ronczewski
 • 8. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Łukasza 16, 16-17 - Ryszard Ronczewski
 • 9. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Mateusza 11, 28-30; 12, 30-37 - Ryszard Ronczewski
 • 10. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Łukasza 3, 10-14 - Ryszard Ronczewski
 • 11. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Marka 4, 33-34 - Ryszard Ronczewski
 • 12. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Mateusza 16, 24-28 - Ryszard Ronczewski
 • 13. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Mateusza 17, 22-23 - Ryszard Ronczewski
 • 14. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Marka 8, 34-38; 9, 1 - Ryszard Ronczewski
 • 15. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Jana 7, 37-53; 8, 1-58 - Ryszard Ronczewski
 • 16. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Łukasza 6, 27-49 - Ryszard Ronczewski
 • 17. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Łukasza 21, 5-24 - Ryszard Ronczewski
 • 18. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Jana 14, 1-20 - Ryszard Ronczewski
 • 19. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Jana 20, 30-31 - Ryszard Ronczewski
 • 20. Zmartwychwstanie: Ewanelia wg św. Jana 21, 20-25 / Świadomość - Ryszard Ronczewski