Oferty pracy

Rekrutacje koordynuje Agencja chigodesign.com. Możemy Spotkać się w Poznaniu lub Koninie.

Asystentka zarządu

Miejsce pracy: Poznań, Konin

Jeżeli częściej znajdujesz rozwiązania, niż problemy, to szukamy właśnie Ciebie.

Sprawdź, czy na pewno chodzi nam o Ciebie:

 • masz otwartą głowę i wierzysz, że nie ma rzeczy niemożliwych
 • wyzwania zawodowe to dla Ciebie chleb powszedni, a pożary w pracy lubisz gasić przy porannej kawie
 • nie masz problemów z komunikacją w rodzimym języku, a do tego potrafisz porozumieć się z foreigner lub Ausländer
 • perfekcyjnie znasz się na chronometrach i widzisz różnicę między terminarzem a terminalem
 • z komputerem i narzędziami komunikacji internetowej jesteście w bliskiej i profesjonalnej relacji
 • możesz pochwalić się dyplomem wyższej uczelni.

Osoba pracująca na tym stanowisku zdecydowanie NIE BĘDZIE odpowiedzialna za parzenie kawy, ale przede wszystkim za:

 • dotrzymywania kroku Zarządowi
 • wsparcie Zarządu w codziennej pracy
 • skuteczny i sprawny przepływ informacji między Zarządem a pozostałymi Partnerami i Pracownikami
 • prowadzenie kalendarza Zarządu
 • organizowanie spotkań i podróży biznesowych

Co oferujemy w zamian?

 • atrakcyjne wynagrodzenie za realizację (bojowych) zadań
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • pakiet dodatkowych świadczeń
 • pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku z ciekawym świata zespołem
Aplikuj

Redaktor Serwisu Muzycznego

Miejsce pracy: Poznań, Konin

Dzień bez muzyki, to dla Ciebie dzień stracony? Szukamy opiekuna dla Justina Biebera, Michaela Jacksona, Andreasa Vollenweidera oraz 219 innych wykonawców w redakcji platformy kulturalnej.

 • znasz język niemiecki na tyle, by swobodnie opowiedzieć w tym języku o swoim ulubionym zespole,
 • wiesz, czym różni się muzyka operowa od opery mydlanej,
 • znasz skróty klawiszowe, a zwłaszcza ctrl+c/ctrl+v i wiesz, jak się nimi posługiwać,
 • wyszukujesz ciekawostki w internecie szybciej i sprawniej niż wykrywacz metalu złoto na plaży,
 • używasz komputera nie tylko do publikowania komci na fejsie,
 • lubisz zwracać uwagę na szczegóły, ale nie marnujesz czasu na szukanie igły w stogu siana,
 • potrafisz samodzielnie zorganizować swój czas pracy i wiesz, że harmonogram to nie jest nazwa samurajskiego samobójstwa,
 • kończysz studia i jesteś na tyle elastyczny, że możesz podjąć się zdalnej pracy.

WYMAGANIA:

 • wyszukiwanie i redagowanie informacji na temat produktów znajdujących się w zasobach sklepu internetowego
 • aktualizowanie istniejących opisów produktów sklepu internetowego
 • budowanie bazy danych

OFERUJEMY

 • pracę w swobodnych godzinach, dopasowanych do Twojego planu zajęć
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do wyników pracy
 • możliwość awansu
 • pracę w stabilnej firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku
 • dostęp do nowości wydawniczych z kategorii muzyka, film
Aplikuj

Specjalista ds. e-commerce w działach: FILM, KSIĄŻKA, MUZYKA

Miejsce pracy: Poznań, Konin

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadać za dział FILMY w naszej firmie (wprowadzanie danych do bazy, obsługa klienta, nadzorowanie realizacji zamówień). Od kandydata oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości branży filmowej,
 • wykształcenia min. średniego (mile widziani studenci uczący się w trybie zaocznym),
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera,
 • komunikatywności i umiejętności rozwiązywania problemów,
 • odporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu,
 • doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta mile widziane.
Aplikuj

STAŻYSTA/STAŻYSTKA

Miejsce pracy: Konin, Wielkopolska

Oferujemy możliwość odbycia stażu w naszej firmie. Pomóż nam powiększyć i zaktualizować naszą bazę danych! Zapewniamy pracę w młodym zespole i możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce.

Wymagania stawiane przez Urząd Pracy refundujący stanowisko:

 • osoby do 25 roku życia, które dotychczas nie pozostawały w stosunku pracy
 • do 27 roku życia zarejestrowane jako osoby bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które dotychczas nie pozostawały w stosunku pracy.

Szczegóły dotyczące uprawnień i obowiązków stażysty są dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie.

Od kandydata oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera,
 • komunikatywności i umiejętności rozwiązywania problemów,
 • odporności na stres i umiejętności pracy pod presją czasu,
 • doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta mile widziane.
Aplikuj

The e-commerce specialist

Can you easily communicate in English?
Would you like to work in the Internet environment, in a company of established market standing?
Are you a lover of music, film, books and e-commerce in a wide sense?
Then you are the person we are looking for ? use your potential and join us!

Due to a dynamic development of our company we are looking team members.

The e-commerce specialist (specialists) will be responsible for:

 • direct contact with customers in Polish and English,
 • overall order processing and performance,
 • entering and updating in sales system

The successful candidate shall:

 • have a very good command of English in speaking and writing (a necessity, due to cooperation with foreign customers)
 • command of English will be an asset,
 • at east secondary education (extra-mural students are welcome),
 • very good computer skills,
 • interpersonal skills and ability to solve problems,
 • stress resistance and working against deadline,
 • experience in phone customer service welcome.
Aplikuj

De especialista de comercio electrónico

¿Te comunicas con desenvoltura en español?
¿Te interesa trabajo en entorno de Internet, en una empresa con posición sólida en el mercado?
¿Eres aficionado a la música, películas, libros y, en general, al sector de comercio electrónico?
¡Eres la persona que buscamos - aprovecha tu capacidad y únete a nosotros!

Con motivo del desarrollo dinámico de la empresa buscamos nuevas personas que se incorporen a nuestro equipo.

La(s) persona(s) en el puesto de especialista de comercio electrónico será(n) responsable(s) de:

 • contactos directos con los clientes en polaco e español,
 • servicio completo y realización de pedidos,
 • introducción y actualización de datos en el sistema de ventas.

De los candidatos esperamos:

 • muy buen dominio de español, escrito y hablado (requisito indispensable debido a la colaboración con clientes extranjeros),
 • el dominio de español será considerado valor adicional,
 • mínima formación profesional de grado medio (también serán bien vistos estudiantes universitarios de estudios a distancia),
 • muy buen manejo de ordenador,
 • comunicabilidad y capacidad de resolver problemas,
 • resistencia al estrés y capacidad de trabajar con premura de tiempo,
 • se valorará experiencia en la atención telefónica al cliente.
Aplikuj

Di specialista per il commercio online

Sei in grado di comunicare senza problemi in italiano?
Ti interessa un lavoro da svolgere su internet, per un'azienda forte della sua posizione stabile sul mercato?
Ami la musica, i film, i libri e, in generale, il settore del commercio online?
Se la Tua risposta è sì, sei la persona che stiamo cercando. Sfrutta le Tue potenzialità ed unisciti a noi!

A causa dello sviluppo dinamico della nostra ditta, stiamo cercando nuovi membri per il team aziendale.

La persona (le persone) assunta in qualità di specialista per il commercio online avrà le seguenti mansioni:

 • contatto diretto con i clienti in lingua polacca ed italiana,
 • gestione e realizzazione degli ordini nel loro complesso,
 • inserimento ed aggiornamento dei dati nel sistema adibito alle vendite.

Le nostre aspettative nei confronti dei candidati sono le seguenti:

 • conoscenza molto buona della lingua italiana a livello orale e scritto (requisito essenziale - collaborazione con clienti stranieri)
 • la conoscenza della lingua italiana sarà un ulteriore punto di forza,
 • diploma di scuola media superiore (anche le candidature di studenti che partecipano alle lezioni nel fine settimana sono gradite),
 • elevata padronanza dell'uso del computer,
 • comunicatività e capacità di risolvere problemi,
 • capacità di resistere allo stress e di lavorare sotto pressione,
 • esperienze precedenti nell'ambito del servizio telefonico ai clienti sono ben viste.
Aplikuj

De spécialiste du e-commerce

Es-tu à làaise en communication courante en français ?
Es-tu intéressé(e) à travailler en milieu informatique, dans une entreprise ayant une position bien établie sur le marché ?
Es-tu passionné(e) de la musique, des films, des livres et du domaine e-commerce au sens large du terme ?

Dans ce cas, tu es la personne que nous recherchons - profite de ton potentiel et joins-toi à nous !

Suite à l'expansion dynamique de notre entreprise, nous recherchons de nouveaux membres de notre équipe.

La (les) personne(s) au poste de spécialiste du e-commerce sera (seront) responsable(s) de :

 • contact direct avec les clients en polonais et en français,
 • service global et exécution des commandes,
 • saisie et mise à jour des données dans le système de vente.

Nos attentes concernant le candidat :

 • une très bonne connaissance de le français
 • parlé et écrit (l'exigence nécessaire - coopération avec les clients parlant des langues étrangères),
 • connaissance de le français serait un avantage,
 • au minimum les études secondaires (sont également les bienvenus les étudiants qui font leurs études à temps partiel)
 • une très bonne maîtrise de l'ordinateur,
 • un bon sens de la communication et capacité de résoudre des problèmes,
 • résistance au stress et capacité à travailler sous pression du temps,
 • expérience dans le service à la clientèle par téléphone est la bienvenue.
Aplikuj

Fachangestellter für E-Commerce

Kannst du dich gut in der deutschen Sprache verständigen?
Bist du an einer Arbeit im Internetumfeld bei einer Firma mit guter Marktposition interessiert?
Sind Musik, Filme, Bücher und weit verstandene E-Commerce-Branche deine Leidenschaft? Dann bist du die Person, nach der wir suchen ? nutze dein Potenzial und schließe dich uns an!

Angesicht einer dynamischen Entwicklung unseres Unternehmens suchen wir nach neuen Mitarbeitern für unser Team.

Aufgaben der Person (der Personen), die als Fachangestellter für E-Commerce eingesetzt wird (werden), sind:

 • unmittelbarer Kundenkontakt in der polnischen und deutschen Sprache,
 • komplexe Bedienung und Abwicklung der Bestellungen,
 • Eingabe und Aktualisierung der Daten im Verkaufsystem.

Von den Kandidaten erwarten wir:

 • sehr gute Deutsch- in Wort und Schrift (notwendige Voraussetzung ? Zusammenarbeit mit fremdsprachigen Kunden),
 • Deutsch- sind Ihre zusätzliche Stärke,
 • mindestens Mittelschulabschluss (wir begrüßen gerne auch Studenten im Fernstudium),
 • sehr gute Kenntnisse in Computerbedienung,
 • kommunikative Fähigkeiten und Fähigkeit zur Problemlösung,
 • Stressbeständigkeit und Fähigkeit, unter Zeitdruck zu arbeiten,
 • Erfahrung im telefonischen Kundenservice wird gern gesehen.
Aplikuj

CV prosimy przesyłać na adres: praca@dvdmax.pl

Prosimy o dodanie klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

Twój koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty

Twój schowek

Twój schowek jest obecnie pusty

zamknij x

Regulamin sklepu DVDmax.pl

 1. Sklep internetowy http://www.dvdmax.pl/ (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez spółkę DVDmax.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie przy ul. Spółdzielców 18A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000255597.
 2. Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Zamówienia można składać:
  • poprzez sklep internetowy
  • e-mailem na adres - sklep@dvdmax.pl
  • telefonicznie - +48 63 243 88 85
 4. Przy zamówieniach składanych w inny sposób niż przez internet należy podać następujące dane:
  • nazwę produktu;
  • ilość;
  • cenę;
  • imię i nazwisko;
  • adres dostawy;
  • telefon kontaktowy.
 5. Informacje o produktach zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 6. Każde zamówienie zostaje przez Sklep potwierdzone. Zamówienia dotyczące produktów, których w danym momencie nie ma w magazynie, w przypadku ich dostępności u dostawców sklepu internetowego, mogą zostać dostarczane w okresie do 4 tygodni. Zamówienia takie uzgadniane są z klientem.
 7. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji.
 8. Zamówienia realizowane są zgodnie z terminem podanym w opisie produktu. Czas realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep (w przypadku przedpłaty od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu) do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym statusie dostępności wysyłane są w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  24 godziny Wysyłka w ciągu 24 godzin, w dni robocze.
  48 godzin Wysyłka w ciągu 48 godzin, w dni robocze.
  72 godziny Wysyłka w ciągu 72 godzin, w dni robocze.
  2-7 dni Wysyłka od 2 do 7 dni roboczych.
  3-14 dni Wysyłka od 3 do 14 dni roboczych.
  zapowiedź Wysyłka po dacie premiery/wznowienia podanej w opisie artykułu.
  Powyższe statusy gwarantują wysyłkę w podanym terminie przy zakupie jednej sztuki produktu. W przypadku chęci zakupu większej ilości prosimy sprawdzić status artykułu po złożeniu zamówienia lub skontaktować się z nami mailowo.
 9. Zamówienia niezapłacone są anulowane po 7 dniach od dnia złożenia zamówienia.
 10. Formy płatności:
  • za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki;
  • karta kredytowa: za pośrednictwem firmy PayU S.A. lub Dotpay S.A. - dotyczy zakupów dokonywanych przez Internet;
  • przelew - zamówienie realizowane jest w momencie wpłynięcia należności na konto Sklepu: DVDmax.pl Sp. z o.o.
 11. Reklamacje dokonywane przez Konsumenta w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) są rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas wadliwego towaru (odesłanego przez klienta) wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji.
 12. Sklep nie odbiera przesyłek przesłanych za pobraniem.
 13. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.). Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty dostarczenia konsumentowi towaru. Prawo odstąpienia nie dotyczy:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy;
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych.
 14. Zwrot pieniędzy dokonywany w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep prawidłowego numeru rachunku Konsumenta, na który ma być dokonany zwrot. Zwrot obejmuje kwotę uiszczoną przez Konsumenta za zakupiony towar oraz koszty przesyłki towaru ze Sklepu do Konsumenta.
 15. Nie gwarantujemy realizacji dodatkowych usług, jak: wysyłka paczką pocztową, przesyłka wartościowa, przesyłka za potwierdzeniem odbioru, itp.
 16. Kupujący wyraża zgodę na realizację zamówienia w częściach (koszty dodatkowej wysyłki pokrywa Sklep).
 17. Zaznaczenie opcji „Chcę korzystać ze specjalnych rabatów na zakupy oraz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach e-mailem” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o ofertach i promocjach Sklepu.
 18. Zaznaczenie opcji „Chcę korzystać ze specjalnych rabatów na zakupy oraz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach e-mailem” jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę DVDmax.pl Sp. z o. o., danych osobowych podanych w formularzu zamówienia i na stronie rejestracyjnej sklepu, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy.
 19. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez firmę DVDmax.pl Sp. z o. o. oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz.926 z późn. zm.).
 20. Firma DVDmax.pl Sp. z o. o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez firmę DVDmax.pl Sp. z o.o. Powyższe prawo nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych w związku z koniecznością realizacji umowy oraz przetwarzanych dla spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 21. W razie wątpliwości i jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu - +48 63 243 88 85, bądź poprzez stronę internetową.
 22. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.